Sari Peltonen

Sari Peltonen

Kehityspäällikkö, kasvintuotanto

ProAgria Keskusten Liitto

sari.peltonen@proagria.fi 050 341 4406

Urheilutie 6 D, PL 251
01301 Vantaa

Toimin kasvintuotannon asiantuntijapalveluiden kehitystehtävissä ProAgria Keskusten Liitossa. Tehtäviini kuuluu palveluihin ja viljelyyn liittyvien ohjelmistojen ja työkalujen kehitys sekä asiantuntijoiden koulutus. Lisäksi olen useissa, lähinnä ympäristö- ja viljelyn kehittämishankkeissa mukana.

Olen perehtynyt erityisesti yleisimpien peltoviljelykasvien viljely- ja kasvinsuojeluratkaisuihin sadon ja laadun turvaamiseksi, tuotannon kannattavuustarkasteluihin sekä ympäristövastuulliseen viljelyyn eli viljelyn ympäristö- ja ilmastovaikutuksiin ja niiden hillintäkeinoihin.

Koulutukseltani olen maatalous-metsätieteiden tohtori, MMT, ja dosentti.

Asiantuntijan artikkelit

Asiantuntijan hankkeet