Ennakkolaskelmalla arvio hintojen nousun vaikutuksista

2 min lukuaika

Kasvintuotanto

”Hyväkuntoisilla peltolohkoilla voi viljellä voimaperäisesti. Niiden kiertoon kannattaa ottaa mukaan satopotentiaaliltaan korkeat kasvit ja lajikkeet, vaateliaat öljy- ja palkokasvit sekä hyödyntää ylipäätään uusien, satoisien lajikkeiden sadontuottokyky. Hyvätuottoisillakin lohkoilla pitää muistaa huolehtia maan rakenteen ja multavuuden ylläpidosta, ja kasvattaa välillä runsas- ja syväjuurisia kasveja tai apilanurmea, jotka toimivat samalla typpilatureina.” sanoo Sari Peltonen.

Ennakkolaskenta asiakaslehti Teija Jarvenpaa

Viljan hinnat ja ennennäkemättömän suuret kustannusnousut energia- ja lannoitepuolella ovat tällä hetkellä sellaisella tasolla, jota kukaan ei osannut kuvitellakaan. Tarvitaan varautumista hintojen muutoksiin, mikä lähtee omien viljelykustannusten tuntemisesta.

Tuotantokustannusten laskeminen helpottaa viljelyn kannattavuuden arviointia. Lannoitteet ovat ennätyskalliita ja riskit uudella tasolla. Virheet käyvät kalliiksi, mutta toisaalta onnistumiset tuottavat hyviä tuloksia. Kun oman kulurakenteen tuntee, on hintojen nousun vaikutuksia viljatonnin tuottamiseen helpompi arvioida. Siitä on hyötyä myös viljelykasvien ja -kiertojen suunnittelussa sekä hinta- ja satotavoitteiden asettamisessa.

Ennakkolaskelmien avulla arvioidaan, mitä kannattaa viljellä kasvukunnoltaan erilaisilla peltolohkoilla, millaista satotasoa tavoitellaan ja mikä on sadon hintavaatimus. Ennakkolaskelmista nähdään myös, mikä merkitys on erilaisten kasvien ottamisella mukaan viljelykiertoon. Esimerkiksi lannoitekustannusta voidaan pienentää typensitojakasvien avulla.

Alle neljään tonniin jäävä viljan hehtaarisato kielii ongelmista

Ostojen ja myyntien ajallisen hajauttamisen lisäksi huomio kannattaa kiinnittää viljelyn sääriskien hallintaan. Peltojen vesitalous, maan multavuus ja monipuoliset kasvivalinnat vaikuttavat viljelyvarmuuteen.

On tärkeää tunnistaa omien peltolohkojen ominaisuudet ja sadontuottokyky ja suunnitella sen jälkeen niille oikeat kasvit ja viljelytoimenpiteet. Lohkot, joilla kylvöt myöhästyvät tai sato jää useina vuosina alle tavoitellun, kannattaa ottaa kunnostuksen piiriin tai ainakin selvittää, mistä kasvukunto-ongelmat johtuvat. Alle neljään tonniin jäävä viljan hehtaarisato tavanomaisessa tuotannossa kuvastaa ongelmia pellon kasvukunnossa. Silloin on oleellista selvittää syyt peltomaan rakenteessa ja vesitalouden toimivuudessa tilanteen parantamiseksi, jolloin myös arvokkaille lannoitepanoksille ja muiden tuotantopanosten käytölle saadaan vastetta.