Ilmoituskanava

ProAgrian ilmoituskanavassa ProAgrian sisäiset tai ulkoiset sidosryhmät voivat tehdä ilmoituksen luottamuksellisesti sellaisesta ProAgriaan liittyvästä toiminnasta, joka ei ole ProAgrian arvojen, eettisten toimintaperiaatteiden tai lain mukaista.

ProAgrian ilmoituskanavassa voi ilmoittaa

  • ProAgriaan tai ProAgrian henkilöstöön yhdistettävästä laittomasta, epäeettisestä tai vastuuttomasta toiminnasta tai tuotteesta.
  • ProAgrian palveluihin yhdistettävästä laittomasta, epäeettisestä tai vastuuttomasta toiminnasta tai tuotteesta.
  • ProAgria-nimen, brändin ja tuotteiden väärinkäytöksistä.

Ilmoituskanava on tarkoitettu väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen koskien muun muassa

  • Lahjontaa, korruptiota ja rahanpesua
  • Harmaata taloutta
  • Kilpailulainsäädäntöä ja epäreilua kilpailua
  • Ympäristö- ja työturvallisuusasioita
  • Tietosuojaa
  • Kuluttajansuojaa
  • Työntekijöiden järjestäytymisoikeuteen puuttumista

Ilmoitukset tulee tehdä vilpittömässä mielessä. Kanavaa ei ole tarkoitettu esimerkiksi laskutukseen tai palveluehtoihin liittyvän asiakaspalautteen antamiseen.

Tahallisten väärien ilmoitusten tekeminen on kiellettyä ja ne voivat johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin.

Ilmoitustenkäsittelyprosessi perustuu ilmoituskanavaan kohdistuviin vaatimuksiin. Kaikkiin ilmoituksiin suhtaudutaan vakavasti ja ne käsitellään luottamuksellisesti. Ilmoittajalle, joka on tehnyt ilmoituksen vilpittömässä mielessä, ei seuraa ilmoituksesta minkäänlaisia sanktioita tai haittoja.

ProAgrian ilmoituskanava

Tärkeää: ota salasana talteen seurantasivulle kirjautumista varten

Salasanaa ei pystytä palauttamaan. Jos se häviää, on ilmoitus jätettävä uudelleen.

Ilmoituksen jättämisen jälkeen ilmoittaja pääsee seuraamaan ilmoituksen käsittelyn etenemistä seurantasivulla: https://new.webropolsurveys.co...

Ilmoituksen käsittelijät voivat kysyä sinulta lisäkysymyksiä, joihin vastataan seurantasivun kautta. Seurantasivulta ilmoittaja näkee 90 päivän ajan käsittelijän antaman päätöksen. 


Huom! Jos haluat antaa palautetta palveluista tai osaamisesta, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme.