Hankkeet

Nurmipelto

ClimateSmartAdvisors - EU:n maatalousasiantuntijat ilmastoviisaan maatalouden vauhdittajina

ClimateSmartAdvisors keskittyy neuvonnan ratkaisevaan rooliin ilmastoviisaiden innovaatioiden ja -käytäntöjen kehittämisessä ja levittämisessä. Vahvistamalla ilmasto-osaamista...

01.04.2023 - 31.03.2030

Thomas Alfoldi Fi BL Annual Meeting Climate Farm Demo Clie N Farms Moorepark Oct2023 biomedialibrary

Ympäristöviisas maaseutu

Climate Farm Demo - Euroopan laajuinen ilmastoviisaan maatalouden pilottitilaverkosto

Climate Farm Demo – projekti vahvistaa eurooppalaisten viljelijöiden valmiuksia toteuttaa, demonstroida ja ottaa käyttöön ilmastoviisaanviljelyn...

01.10.2022 - 30.09.2029

Ryhmäkuva

Osaava ja oppiva organisaatio

ATTRACTISS - Tiedonvaihtoa edistämällä kohti kestäviä maa- ja metsätalousjärjestelmiä

Maatalouden tiedonvaihtoon, oppimiseen ja innovointiin liittyvät lähestymistavat muuttuvat nopeasti. ATTRACTISS -projekti parantaa osaamista ja tarjoaa...

01.10.2022 - 30.09.2028

Traktori pellolla

European Vocational Excellence for Climate Smart Agriculture (EVECSA)

European Vocational Alliance for Climate Smart Agriculture (EVECSA) -projekti pyrkii mahdollistamaan ilmastoviisaiden toimintamallien käyttöönottoa Euroopan...

01.03.2024 - 29.02.2028

Kasvuniloa roolikuva www

Vastuullinen ruokaketju

Kasvuniloa

Lapsille tietoja ja taitoja ruoantuotannosta pellolta lautaselle! Omin käsin tekemällä karttuvat arjen taidot sekä suomalaisen...

01.02.2024 - 12.07.2027

Mansikat

Marjava-hanke

Marjava -Kestävyyttä marjojen tuotantoketjuihin -hanke perustuu marjanviljelijöiltä tulleeseen tarpeeseen. Viljelijät tarvitsevat päätöksenteon tueksi lisätietoa ja...

01.04.2024 - 30.04.2027

Paakuva

Parasta paikallista pöytiin

Parasta paikallista pöytiin -hankkeessa Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat tekevät yhteistyötä elintarvikealan vahvistamiseen, tiedonvälityksen lisäämiseen, ylimaakunnallisuuden...

01.01.2024 - 31.03.2027

Essi jokela 12

Luomu tavoitteisiin (LUOTA)

Luomu tavoitteisiin (LUOTA) – hankkeen tavoitteena on kehittää Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueiden luomutuotantoa niin, että luomutuotannossa saavutettaisiin alueellisesti...

01.03.2024 - 01.03.2027

Fried vendace Visit Saimaa Visit Saimaa mainittava ID 516656

Vastuullinen ruokaketju

Saimaa lautasella

Saimaa lautasella -hankkeessa kehitetään Savonlinnan alueen ruokajärjestelmää, parannetaan paikallisten raaka-aineiden saatavuutta, lisätään lähiruokatuotteiden tunnettuutta ja...

01.12.2023 - 31.12.2026

Paakuva

Feeling Good – Lehmän hyvä elämä

Feeling Good -hanke pyrkii pienentämään tuottajien ja kuluttajien välistä tiedonkuilua sekä tuomaan molemmille osapuolille käytännössä...

01.01.2024 - 31.12.2026

JO1 A3569

Maitotila 2030

Maitotilan tärkein työkalu on lypsylehmä, jonka ympärille kaikki toiminta muodostuu. Terve, hyvinvoiva lehmä tuottaa parhaiten,...

01.01.2024 - 31.12.2026

Jonna Juha ja Manu Luken biokaasulaitos4 Sonja Kankaanpaa 1

Ympäristöviisas maaseutu

Biotalouden edistäminen Pirkanmaan ja Satakunnan alueilla - BePS

Keskitymme Pirkanmaalla ja Satakunnassa lähivuosina alkutuotannon kestävyyden ja kannattavuuden parantamiseen. Tavoitteena on edistää uusiutuvan energian...

01.02.2024 - 31.12.2026

Peltomaisema Make hanke

Ympäristöviisas maaseutu

Kestävästi ja vastuullisesti toimiva maatila

Ilmastonmuutokseen varautuminen, sopeutuminen ja hillintä sekä luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen ovat väistämättä ajankohtaisia ja jatkossa...

01.01.2024 - 31.12.2026

VIUHKA paakuva

VIUHKA – Vieraskasvien uhkat hallintaan Kalajokilaaksossa

VIUHKA-hankkeessa kehitetään haitallisten vieraskasvilajien torjuntaa neljässä Kalajokilaakson kunnassa vuosina 2024-2026. Hankkeen kumppaneina ja osarahoittajina toimivat...

01.05.2024 - 31.12.2026

Ida Korhonen Ruokintapalveluiden kehityspaallikko Kuva Jenni Hamynen 11

Valkuaisviisas maidontuotanto

”Valkuaisviisas” ruokinta tarkoittaa huoltovarmuuden kannalta nurmirehun resurssitehokasta käyttöä sekä ihmisravinnoksi kelpaamattomien myllyteollisuuden sivutuotteiden hyödyntämistä ja...

01.02.2024 - 30.11.2026

Ennakoiva ov roolikuva www

Yrityskokonaisuus

Ennakoiva omistajanvaihdos

Hankkeessa edistetään maatila- ja maaseutuyritysten omistajanvaihdoksia Etelä-Savon alueella. Yrittäjiä tuetaan kokonaisvaltaisen omistajanvaihdoksen toteuttamisessa huomioimalla omistajanvaihdosprosessissa...

01.02.2024 - 30.06.2026