Verkostomme

Luotettava kumppanuus yhdessä alan toimijoiden kanssa varmistaa ja mahdollistaa maailman puhtaimman ja elinvoimaisimman maaseudun myös tulevaisuudessa.

Maisema jossa järvi, pelto ja metsää

Yhdessä maaseutua kehittämässä

Uskomme, että alan toimijoiden välisellä yhteistyöllä maaseutu kehittyy ja maaseutuyritysten kilpailukyky paranee. 

Kansainväliset verkostot

Kansainvälinen toiminta mahdollistaa uusimman tiedon saannin asiakkaidemme parhaaksi. Kansainvälisen toimintamme painopisteinä ovat kansainväliset projektit sekä eurooppalainen ja pohjoismainen yhteistyö. Olemme aktiivisesti mukana kansainvälisten neuvontaorganisaatioiden kuten EUFRAS-järjestön toiminnassa.