Kasvintuotantoon kolme digitaalista työvälinettä johtamisen, tuottavuuden ja kannattavuuden parantamiseksi

2 min lukuaika

Uutinen

Kasvidigiloikkaartikkeli

MEDIATIEDOTE

Kasvintuotantoon tuodaan kerralla kolme merkittävää uudistusta digipalveluina, jotka avaavat tiloille uusia näkymiä oman tilan tuloksiin ja vaikutuksiin. Bisnes+:n kasvintuotannon toimintoruudut tuovat päivittyvän näkymän tiloille tuotannon liikevaihdon arvosta. KPI-mittarit avaavat kasvintuotannon kustannusrakennetta, katetuottoa ja tuotantokustannuksia ja sen vertailua muihin tiloihin. Biocoden suuntaa-antava viljan hiilijalanjälkilaskuri avaa keskustelua tilan tuotannon hiilijalanjäljestä ja eri viljelymenetelmien vaikutuksista.

− Uudet sähköiset työvälineet mahdollistavat entistä paremmin kasvintuotannon tuloksen seurannan ja arvioinnin osana arkipäivän työn johtamista ja tekemistä, sanoo kasvintuotantopalveluiden kehityksestä vastaava Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitosta.

Kolmantena digiloikkana on mahdollisuus suorittaa jatkossa kasvinsuojelututkinto sähköisenä netissä. Hyväksytyn suorituksen jälkeen saa heti käyttöön tutkintotodistuksen.

Bisnes+:n kasvintuotannon toimintoruudut auttavat tilan johtamisessa

Bisnes+ -alustalle avataan kolme uutta kasvintuotantoon liittyvää toimintoruutua tukemaan tilan johtamista ja työn suunnittelua kasvintuotannon näkökulmasta. Uusia toimintoruutuja pääsee katsomaan kirjautumalla Minun Maatilani -tunnuksilla Bisnes+:aan ja hyväksymällä käyttöehdot.

Maanäytteet-toimintoruutu näyttää viljavuusnäytteiden tilanteen tilalla. Sen avulla pystyy helposti tarkistamaan, kuinka monella lohkolla maanäytteet tulevat uusittavaksi kuluvana vuonna tai seuraavien vuosien aikana. Näin pystyy paremmin ennakoimaan asian ja välttymään yllätyksiltä.

Kasvintuotannon tuottoarvio laskee kuluvan vuoden kasvintuotannon liikevaihdon ennusteen tilalla perustuen viljelysuunnitelmassa oleviin viljelykasveihin ja pinta-aloihin sekä niiden hehtaarikohtaisiin sato- ja hinta-arvioihin ja tukien määrään.

Kasvintuotannon KPI-mittarit ovat tuotannon avaintunnuslukuja, jotka on johdettu tuotantokustannuslaskelmista ProAgrian Lohkotietopankista kahdelta viimeksi valmistuneelta vuodelta. KPI-mittarit ovat nähtävissä tilan 10 yleisimmästä kasvista. Mikäli tilalla ei ole laskettu näitä tietoja, mittari näyttää valtakunnan 10 yleisimmän kasvin vertailutulokset.

Sähköinen kasvinsuojelututkinto

Sähköinen kasvinsuojelututkinto tarjoaa vaihtoehdon suorittaa vaadittava kasvinsuojelututkinto ammattimaiseen kasvinsuojeluaineiden käyttöön. Tutkinto on uusittava viiden vuoden välein.

Sähköisen kasvinsuojelututkinnon voi ostaa ja suorittaa netissä. Tutkinto on mahdollista suorittaa kahden viikon aikana ostohetkestä. Tentin hyväksytyn suorituksen jälkeen saa saman tien käyttöön tutkintotodistuksen ladattavana pdf-tiedostona suoraan sähköpostiin. Hylätyn suorituksen jälkeen on mahdollisuus yrittää uudelleen samalla maksulla.

Kasvintuotannon hiilijalanjälki suuntaa-antavasti näkyville

Kolmantena digiloikan askeleena tulee kasvintuotannon käyttöön syksyllä 2019 eri viljalajien hiilijalanjäljen laskenta. Se kertoo suuntaa-antavasti viljakilon tuottamisen hiilidioksidipäästöt tilan omia tietoja käyttäen, minkä avulla voi lähteä arvioimaan, mikä merkitys viljelyn eri asioilla, kuten lannoituksella, maalajilla, tuotantotavoilla ja energian käytöllä on viljan hiilijalanjälkeen.

Laskurin antamat tiedot on tarkoitettu avaamaan keskustelua ja pohdintaa, millä asioilla on vaikutusta hiilijalanjälkeen, mitä niiden pienentämiseksi voisi konkreettisesti tehdä ja mikä painoarvo eri valinnoilla on.