Maatalouden kannattavuuskriisi koko ruokaketjun ratkaistavien asioiden kärkeen

3 min lukuaika

Uutinen

Maatalouden kannattavuuskriisi näkyy ProAgrian asiantuntijoiden mukaan jo monilla tiloilla epävarmuutena ja maksuvalmiuden heikentymisenä.

Nurmi essi jokela 4

Maatalouden kannattavuuskriisi näkyy ProAgrian asiantuntijoiden mukaan jo monilla tiloilla epävarmuutena ja maksuvalmiuden heikentymisenä. Pitkään jatkunut alan kannattavuuskriisi ja viimeaikaiset tuotantopanosten hinnannousut ovat romuttaneet alan kannattavuuden. Yrittämisen ilo saattaa olla koetuksella, kun samaan aikaan taloudellinen kannattavuus on heikko ja ilmastonmuutoksen torjunnan myötä tulleet vaatimukset kasvavat.

Yrittämisen ilosta on huolehdittava. – Olemme vakavassa tilanteessa, jos yrittämisen ilo ja yrittäjien usko tulevaisuuteen hiipuu. Kerran alas ajettua tilaa on vaikea enää nostaa ylös. Tähän tilanteeseen emme saa ruoantuotantoamme laskea. Ruokaketjulta ja yhteiskunnalta tarvitaan nyt vastuullisia tekoja, ottaa kantaa toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko ProAgria Keskusten Liitosta.

Kuluttajien vastuuta herätettävä. – Haluamme myös herättää kuluttajissa vastuuta ja vastuullisuutta koko ketjun hyvinvoinnista ja toimeentulosta, sanoo Mäkivuokko ja jatkaa, - Ei ole oikein, että viljelijä kantaa kaiken riskin itse tuottaen samalla maailman turvallisinta ja puhtainta ruokaa.

Tarvitaan ruokahuollon turvaamista ja siitä huolehtimista. - Yhteistä ymmärrystä alkutuotannon roolista kansakunnan ruokaturvan ylläpitäjänä on selkeästi lisättävä. On vähintäänkin arveluttavaa antaa ruokahuolto toisten maiden käsiin ja omavaraisuudesta on huolehdittava samaan tapaan kuin maan puolustuksesta. Sama koskee myös energiaomavaraisuuden kasvattamisen tärkeyttä, tiivistää Mäkivuokko.

Talouden johtamista ja analyysiä tarvitaan juuri nyt

Ratkaisut ovat aina tilakohtaisia. Erilaisista vaihtoehdoista kannattaa keskustella alan asiantuntijoiden kanssa. Yrittäjän omissa käsissä on johtaa tilaa talouden näkökulmasta, pohtien mitä kannattaa tehdä ja mitä viljellä. - Viljelyn monipuolistaminen yksi- ja monivuotisiin sekä kevät- ja syyskylvöisiin kasveihin tuottaa yleensä hyvää tulosta ja tasaa viljelyn riskejä, kertoo johtava asiantuntija Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitosta.

Maatiloilla tarvitaan jatkossa entistä enemmän riskianalyysiä ja skenarointia, koska tuotantopanosten ja tuotteiden hintojen sekä sääolosuhteiden vaihtelut ovat melkoisia. Tuotantokustannusten ja katteen tiedostaminen auttavat yrittäjiä arvioimaan, millaista satoa tai tuotoksia vaaditaan tai mitä hintaa pitäisi saada, jotta kohonneiden tuotantokustannusten jälkeen yrityksen toiminnasta jää tilille tulosta. – Tiloilla kannattaa varautua tiettyinä vuosina nollatulokseen, olla puskurointikykyä ja varautumissuunnitelmia, koska sääolot ovat nykyisin ääreviä ja tuotantopanosten hinnat saattavat vaihdella paljon, sanoo johtava asiantuntija Ari Nopanen ProAgria Keskusten Liitosta.

ProAgrian asiantuntijoiden kokoamat kuusi vinkkiä kotieläintiloille arjessa selviämisen avuksi. - Inventoi ja selvitä rehujen laatu. Suunnittele ja kohdista. Ruokinnansuunnittelun avulla selvität, millaisia tuotostasoja on mahdollista ja kannattaa tavoitella käytettävissä olevilla rehuilla niiden laatu ja hinta huomioon ottaen. Kokeile maltilla ja seuraa tuloksia. Kilpailuta ostorehut ja mieti vaihtoehtoja. Kilpailutus on yksi tehokkaimmista keinoista alentaa ostorehukustannuksia. Suunnittele rehuntuotantoa tulevaan tarkistamalla viljelysuunnitelmat ja monipuolistamalla nurmiseoksia sekä arvioi, miltä lohkoilta tulee paras sato ja mitkä ovat tuotantokustannukset. Arvioi kustannukset ja tuotot ja löydä sieltä mahdollisia säästö- tai tulokohteita, tiivistää johtava asiantuntija Tuija Huhtamäki ProAgria Keskusten Liitosta.

Alan tulevaisuus huolestuttaa

Jatkajien saaminen alalle on vakava ongelma. Kyse ei ole siitä, että vain isoilla tiloilla on mahdollisuus jatkaa, vaan toimintaedellytykset on syytä varmistaa kaiken kokoisille tiloille. Kannattavuus ei ole usein riippuvainen yrityksen koosta, yrittäjän taloudellinen osaaminen on avainasemassa. Toisaalta myös tilojen jatkajien jatkuvasti haastavampi löytyminen huolestuttaa.

Tuottajien osuutta tuotteen hinnasta on saatava korkeammaksi, todennäköisesti tämä onnistuu vain nostamalla ruoan hintaa, mihin monet olisivatkin jo valmiita. Ruoan osuus kulutusmenoista oli vuoden 2019 tilastoinnissa vain 11 %. Sama määrä rahaa käytettiin liikenteeseen, kulttuuriin ja vapaa aikaan sekä muiden tavaroiden ja palvelujen ostoon. Eniten yksityisistä kulutusmenoista käytetään asumiseen. Helpot ratkaisut ovat vähissä kriisitilanteen ratkaisemiseksi. Tarvitaan uusia keinoja ja koko ruokaketjun mukaantuloa.

Lisätietoja

toimitusjohtaja Harri Mäkivuokko, ProAgria Keskusten Liitto, puhelin 040 508 1393, harri.makivuokko@proagria.fi

johtava asiantuntija Sari Peltonen, ProAgria Keskusten Liitto, puhelin 050 341 4406

sari.peltonen@proagria.fi

johtava asiantuntija Ari Nopanen, ProAgria Keskusten Liitto, puhelin 0400 432 582

ari.nopanen@proagria.fi

johtava asiantuntija Tuija Huhtamäki, ProAgria Keskusten Liitto, 040 137 9371

tuija.huhtamaki@proagria.fi

markkinointi- ja viestintäjohtaja Suvi Anttila, ProAgria Keskusten Liitto, puhelin 040 560 8551, suvi.anttila@proagria.fi