Varautuminen on parasta ennakointia

5 min lukuaika

Uutinen

Kuluneet kuukaudet ovat mullistaneet maailman ja vieneet jo ennestään kannattavuuskriisissä olevan ruoantuotannon entistä vaikeampaan tilanteeseen. Uutiset sähkönhinnan noususta sekä lannoitteiden hinnasta ja saatavuudesta antavat aihetta pohtia, mitä tehdä ja miten varautua.

Maatiloilla katse on jo vuodessa 2023 panosten turvaamisessa hyvällä ja ennakoivalla suunnittelulla ja ostoilla. Tärkeässä roolissa on kaikinpuolinen varautuminen sekä talouden että kannattavuuden ja pidemmällä aikajänteellä tilan strategian näkökulmasta.

Kannanotto lokakuu 2022 netti

ProAgrian kannanotto 13.10.2022.

Kuluneet kuukaudet ovat mullistaneet maailman ja vieneet jo ennestään kannattavuuskriisissä olevan ruoantuotannon entistä vaikeampaan tilanteeseen. Uutiset sähkönhinnan noususta sekä lannoitteiden hinnasta ja saatavuudesta antavat aihetta pohtia, mitä tehdä ja miten varautua.

Maatiloilla katse on jo vuodessa 2023 panosten turvaamisessa hyvällä ja ennakoivalla suunnittelulla ja ostoilla. Tärkeässä roolissa on kaikinpuolinen varautuminen sekä talouden että kannattavuuden ja pidemmällä aikajänteellä tilan strategian näkökulmasta.

Vaikutukset saattavat olla pitkäaikaiset

Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan arvioidaan vaikuttavan maailmanmarkkinoihin seuraavan parin vuoden ajan, vaikka sotatoimet loppuisivat heti. Monivuotinen kriisi on siis edessä, ja ruokapulasta tullaan kärsimään osassa maailmaa. Myös Suomessa käydään keskustelua ruoan riittävyydestä ja siinä on tärkeää huolehtia huoltovarmuudesta ja ruokaturvasta sekä siitä, että suomalaista ruokaa tuotetaan.

Suomessa valkuaisrehun riittävyys on edelleen kriittinen tekijä. Naudoilla nurmipohjainen ruokinta on vahvuus. Säilörehun laatuun panostetaan jatkuvasti tiloilla ja sen merkitys kasvaa entisestään. Yksimahaisilla, sika- ja siipikarjatiloilla, ongelma on isompi, ja tilanne kaiken kaikkiaan rehukustannusten rajun nousun takia erittäin kriittinen.

Sato ja sen määrä ratkaisevat

Tämän vuoden sadonkorjuun onnistumisesta nähdään alustavia tuloksia, kattaako se satsatut panokset. Osa tiloista joutui hankkimaan lannoitteet kovaan hintaan ja heillä panokset ovat vielä kiinni sadossa. Maksuvalmius voi olla siitä syystä heikompi kuin normaalisti.

Asiantuntijoiden parhaita vinkkejä tulevaa, erityisesti kevättä 2023, ajatellen on varautuminen omien mahdollisuuksien mukaan, asioiden pohtiminen ja sparraaminen asiantuntijoiden kanssa ja omien tuotantokustannusten tunteminen ja niihin vaikuttaminen. Ennakkolaskelmilla on nyt arvonsa ja merkityksensä, kun lasketaan sato- tai hintavaatimusta muuttuneilla kustannuksilla ensi vuodelle. Tuotantokustannuslaskentaa kannattaa tehdä ja arvioida sekä maidon- että kasvintuotannon tuotantokustannuksia. Tulevia tukia voidaan myös jo ennakoida ProAgrian asiantuntijoiden kanssa, mikä antaa näkymää vuodelle 2023.

Ennakointia on myös varautuminen jatkossa sään ääri-ilmiöihin ja pyrkiä minimoimaan niiden tuomat riskit esimerkiksi varmistamalla maan vesitalous, toimivat salaojitukset ja peltopintojen muotoilu. Järkevää on myös keskittää viljely tuottaville lohkoille.

Varaudu omien mahdollisuuksien mukaan

Se mikä sopii yhdelle, ei ole ratkaisu kaikille. Varautuminen on tilakohtainen asia ja siihen vaikuttaa esimerkiksi maksuvalmius. Ennakolta tuotantopanosten hankinta on tässä hetkessä järkevää, jos kassassa on rahaa. Osalla rahat ovat kiinni juuri korjatussa sadossa ja ne tuloutuvat vasta, kun sato on myyty.

Ennakoivuutta tarvitaan myös energiapanosten käyttöön sähkön hinnan noustessa. Tilan energian käyttö kannattaa analysoida asiantuntijan kanssa esimerkiksi energiasuunnitelman avulla, jonka tekemiseen voi käyttää Neuvo-rahaa. Se näyttää myös energian käytön tehostamisen paikat.

Lisänä on vielä väläytetty mahdollisia sähkökatkoja tulevana talvena, mikä on saanut viljelijät varautumaan omilla traktori- tai polttomoottoriaggregaateilla ja tarvittavalla polttoöljyllä sekä varautumaan myös puun ja muiden uusiutuvien energialähteiden käyttöön.

Rakenna ennakoiden talouden puskureita

Markkinoiden nopea muuttuminen on kokeneiden talousasiantuntijoiden mukaan tullut monelle yllätyksenä. Vakaana pysyneiden markkinoiden aikana oltiin ajassa, jossa riskit eivät konkretisoituneet. Epävarmuudet ovat luoneet yhtälön, jota on vaikea ennakoida, ellei ole varautunut.

Liiketoiminnassa ei riitä, että saadaan kulut peittoon ja oma eläminen maksettua. Koko ajan pitää jäädä tulosta, jonka voi laittaa säästöön taloudelliseksi puskuriksi. Jos ja kun yllätyksiä tapahtuu, on omassa kassassa rahaa selvitä niiden ylitse.

Kyse on siis johtamisesta ja erityisesti talouden johtamisesta. Jos tulosta ei synny, on liiketoiminta arvioitava uudestaan maksuvalmiuden, vakavaraisuuden ja kannattavuuden näkökulmasta ja mietittävä, mitä on tehtävissä.

Tunne sadon tuotantokustannukset

Riskit kasvintuotannossa ovat kasvaneet, koska ennätyskalliit tuotantopanokset ovat pellossa ja niitä vasten korjatun sadon myynti ratkaisee. Satovakuutukset olisivat yksi vaihtoehto turvata satoa, mutta järjestelmä ei ole laajamittaisesti lähtenyt Suomessa toimimaan. Tulevaisuudessa tarvitaan myös vakuutuksia sadon hintaan osana riskienhallintaa.

Kotieläintiloilla oman sadon onnistuminen sekä säilörehun että rehuviljan osalta vaikuttaa nyt eniten kannattavuuteen. Kotieläintiloilla myös rehuviljan tuoresäilöntä tai kokoviljasäilörehun korjuu öljyllä kuivaamiseen sijaan ovat edullisempia ratkaisuja. Tässä myös tilojen välinen rehukauppa on järkevää, varsinkin, jos korjuukausi on sateinen tai venyy.

Panosta viljelyn monipuolistamiseen

Tulevan vuoden kasvukausi on osalla maatilayrittäjistä epävarma viljelykasvivalintojen ja lannoiteratkaisujen osalta. Tämä tarkoittaa riskien lisääntymistä erityisesti pitkän kasvuajan viljelykasvien ja -lajikkeiden viljelyssä. Syyskasvien talvehtimisen onnistumisessa on myös paljon epävarmuutta.

Nurmiviljelyyn ja säilörehuun panostaminen on aiempaakin tärkeämpää, koska sitä kautta voidaan vaikuttaa sekä rehukustannuksiin että tuotosmääriin ja maidon pitoisuuksiin.

Karjanlannan merkitys on korostunut ja sen käyttö lannoitteiden ohessa kannattaa suunnitella asiantuntijoiden kanssa ottaen huomioon eri eläinryhmien tarpeet rehun laadulle ja määrälle. Palkokasvien ja -viljojen lisääminen viljelykiertoon parantaa valkuaisomavaraisuutta ja luo tuotannon kestävyyden edellytyksiä myös tulevaan.

Kotieläinten ruokinnan optimoinnissa maitotuoton ja rehukustannuksen erotus ratkaisee. Tämä edellyttää kotoisten rehujen laadun ja tuotantokustannusten tuntemista ja laskelmissa on käytettävä ajantasaisia hintoja maidolle ja ostorehuille. Optimoinnin kautta voidaan laskea ja ennakoida maidontuotoksen ja rehukustannuksen erotusta katse jo ensi syksyssä.

Ajantasaiset seuranta- ja vertailutiedot tuotoksista, ruokinnasta ja ruokinnan kannattavuudesta varmistavat sen, että tilalla tiedetään, miten ruokinta onnistuu, joten ruokinnan asiantuntijoiden osaamista kannattaa nyt hyödyntää. Ulkopuoliset silmät, vaihtoehtojen esittäminen ja konkreettiset neuvot jokapäiväisiin arjen tekemisiin ovat arvokkaita.

Pohdi ja sparraa asiantuntijoiden kanssa

Yksin ei talousasioiden tai kokonaisuuden suunnittelun kanssa kannata jäädä, vaan ottaa heti rinnalle johtamisen, talouden ja tuotannon ammattilaiset sparraamaan omia ajatuksia, jäsentämään kokonaisuutta ja tekemään vertailulaskelmia siitä, mitä kannattaa tehdä.

Asiantuntijoiden kanssa saa hahmotettua oikeat ratkaisut juuri omalle tilalle ja missä ajassa ne kannattaa toteuttaa.

Pidä huolta omasta jaksamisestasi

Määräänsä enempää ei kukaan jaksa ja siksi on tärkeää huolehtia itsestä ja omasta jaksamisesta. Maatiloille tehdyissä kartoituksissa on arvioitu vastuullisuutta eri näkökulmista. Selkeästi havaittiin, että omasta hyvinvoinnista ja riittävästä vapaa-ajasta ei huolehdita tarpeeksi ja sillä on suora vaikutus esimerkiksi tilan talouteen. Muista pitää lomaa, antaa aikaa perheelle ja harrastuksille. Ne ovat parasta polttoainetta uusille ratkaisuille ja pohdinnoille ja kantavat yli vaikeiden aikojen.

Lisätietoja

ProAgria Keskusten Liitto