Ensimmäisenä Suomessa - viljelysuunnitteluohjelma Wisu laskee viljelyn hiilivaikutukset lohkokohtaisesti

2 min lukuaika

Uutinen

Maaperän hiilivarannon muutoksen laskenta on nyt kaikkien suomalaisten viljelijöiden saatavilla. Lisäksi laskenta tuo näkyväksi satoon sitoutuneen hiilen, jota ei virallisessa kasvihuonekaasulaskennassa huomioida. Uusi työkalu löytyy Minun Maatilani Wisusta, joka pystyy lohko- ja vuosikohtaiseen laskentaan, kun viljelykirjanpito on Wisu-ohjelmassa ajan tasalla.

Maapera

Laskennan on kehittänyt ruoantuotannon elinkaariarvioinnin verkkopalveluihin erikoistunut ProAgrian ja Mtech Digital Solutions Oy:n yhteisyritys Biocode Oy, ja laskentamenetelmät pohjautuvat kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n kansallisten kasvihuonekaasuinventaarioiden ohjeisiin.

Uusi palvelu on esittelyssä Sarkamessuilla ProAgrian, Mtechin ja Faban osastolla 6C.

Palaute viljelijöiltä kannustavaa

Maaperän hiilivarannon muutoksen laskentaa on pilotoitu viljelijöiden kanssa. Nyt valmistunut yhteys viljelysuunnitteluohjelmaan helpottaa entisestään peltojen hiilensidonnan ja hiilivarannon muutoksen laskentaa.

– Viljelijät ovat kiinnostuneet hiilivarannon muutoksen laskennasta, sillä se auttaa hahmottamaan viljelyhistorian ja viljelyteknisten toimien vaikutuksia maan orgaanisen aineksen määrään. Hiilen sidonnan lisäämisessä nähdään myös tulevaisuuden ansaintamahdollisuuksia tiloilla. Laskenta auttaa hahmottamaan hiilen sidontaa tila- ja lohkokohtaisesti, jolloin omien toimintatapojen vaikutukset näkyvät selkeästi. Laskenta antaa hyvän pohjan kehittää viljelyä ilmastoystävälliseen ja ympäristövastuulliseen suuntaan yhdessä asiantuntijan kanssa, kertoo kehityspäällikkö Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitosta.

Ensiesittelimme hiilivarannon muutoksen laskentaa kesän 2022 Farmari-maatalousnäyttelyssä.

– Palaute viljelijöiltä ja alan vaikuttajilta on ollut kannustavaa. Laskenta avaa konkreettisesti omien viljelytoimien vaikutuksia hiilensidontaan. Laskentaa on esitelty myös EU:n komissiolle sekä vientiorganisaatioille. Kansainvälisillä markkinoilla arvostetaan kasvavassa määrin ruoantuotannon vastuullisuutta, jota voidaan nyt myös todentaa entistä paremmin uuden laskentapalvelun avulla, sanoo toimitusjohtaja Ernesto Hartikainen Biocode Oy:stä.

Tulokset vetävät yhteen useita hiilivarantoon vaikuttavia tekijöitä

Kasvukauden sää yhdessä lohkolla tehtyjen viljelytoimenpiteiden kanssa määrittävät sadon määrän ohella myös maaperään kertyvän hiilen määrää.

– Useat eri tekijät ajoituksineen vaikuttavat satoon ja hiilen kertymiseen. Siksi hiilen tuominen näkyväksi Minun Maatilani Wisussa onkin luonnollinen lisäys toiminnallisuuksien kattavaan listaan. Koska useat kasvukauden aikaiset toimenpiteet vaikuttavat osaltaan satoon sekä maaperän hiilivarannon muutokseen, täytyy arvioinnin olla mahdollista jo suunnitteluvaiheessa. Uusi työkalu antaakin uutta näkökulmaa tilan viljelykäytäntöjen kestävään kehittämiseen, kertoo Wisun tuotepäällikkö Jani Kivipelto Mtech Digital Solutions Oy:stä.

Lisätietoja

Sari Peltonen, kehityspäällikkö, ProAgria Keskusten Liitto, puhelin 050 3414 406, sari.peltonen@proagria.fi, www.proagria.fi

Ernesto Hartikainen, toimitusjohtaja, Biocode Oy, puhelin 050 346 1035, ernesto.hartikainen@biocode.io, www.biocode.io

Jani Kivipelto, Wisun tuotepäällikkö, Mtech Digital Solutions Oy, puhelin 050 522 6388, jani.kivipelto@mtech.fi, www.minunmaatilani.fi