Viljelysuunnitteluun uutuutena hiilensidonta

1 min lukuaika

Kasvintuotanto

Peltojen hiilivarannon muutos saadaan loppuvuoden aikana laskennallisesti ja lohkokohtaisesti esille viljelysuunnittelutiedoista.

Viljelytarkastus Kaisa Uusi Kraapo

Omien peltojen hiilivarannon muutoksen näkeminen auttaa viljelijää hahmottamaan viljelyhistorian vaikutuksen maan orgaanisen aineksen määrään. Se kertoo myös, millaisin keinoin hiilen sidontaa voi lisätä.

Hiililaskennan on kehittänyt ruoantuotannon elinkaariarvioinnin verkkopalveluihin erikoistunut Biocode Oy. Maan orgaanisen aineksen ylläpitäminen ja lisääminen viljelytoimia muuttamalla saa aikaan taloudellisesti parempaa tulosta samalla, kun tehdään ilmastoviisaita toimenpiteitä. Laskentaominaisuus tulee loppuvuoden aikana Minun Maatilani -ohjelmaan ja se pohjautuu IPCC:n kansallisten kasvihuonekaasuinventaarioiden ohjeisiin.