Hiili hallintaan - ravinne ruokkimaan (Hihat)

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Savo

Kestävä tuotanto on suomalaisen ruoantuotannon perusta. Tulevaisuudessa otetaan huomioon entistä enemmän viljelyn taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. HIHAT-hankkeessa eteläsavolaiset kasvi-, puutarha- ja kotieläintilat työstivät toimintaansa ja lisäsivät osaamistaan kestävän tuotannon osalta.

43921392161 a8c873af08 rajattu hihat

Tulevaisuuden ruoantuotannossa otetaan huomioon entistä enemmän viljelyn taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys. Jo nyt ruoan vastuullisuus ja sen arvostaminen näkyvät markkinoilla. Erityisesti maatalouden hiilensidonta ja sen mahdollisuudet ovat olleet viime aikoina vahvasti mukana tuottajien, elintarviketeollisuuden ja kuluttajien keskusteluissa, ja aiheen tiimoilta on käynnistynyt monia tutkimushankkeita tiedon lisäämiseksi. Maatiloilla voidaan vaikuttaa hiilensidonnan määrään ja ravinnekiertojen tehostamiseen esimerkiksi viljelytoimien valinnalla, ja samalla voidaan parantaa myös viljelyn taloudellista tulosta.

Hiili hallintaan – ravinne ruokkimaan -hankkeessa elintarvikeketjun toimijat pääsivät esittämään ajatuksiaan ja odotuksiaan kestävästä tuotannosta. Hankkeen tavoitteena oli luoda kestävän tuotannon mallia ja sen avulla lisäarvoa maatalouden tuotteille. Eteläsavolaiset kasvi-, puutarha- ja kotieläintilat täydensivät hankkeessa tietämystään kestävästä tuotannosta ja hahmottivat maatilansa mahdollisuuksia..

Koulutuskokonaisuudet

Hiili hallintaan – ravinne ruokkimaan -hankkeen (HIHAT) avulla maatilayrittäjät pystyivät perehtymään kestävän tuotannon mahdollisuuksiin ja menetelmiin, lisäämään osaamistaan ja osallistumaan mm. ilmastokeskusteluun. Hankkeessa toteutettiin seuraavat koulutuskokonaisuudet:

  • Maatilojen hiilensidonta
  • Maaperän eroosion torjunta
  • Ravinteiden kierrätys
  • Kestävän tuotannon arvonlisä

Tutustu koulutuskokonaisuuksiin.

Koulutusryhmät

Yrittäjäryhmien koulutuksissa käsiteltiin alkutuotannon ja maatalousmaan mahdollisuuksia hiilensidonnassa, tilan ravinnekierron tehostamista, eroosioherkkien maiden viljelysuunnittelua ja tilakohtaisen kestävän tuotannon lisäarvon määrittelemistä. Esillä oli erityisesti kestävä tuotanto osana yrityksen strategiaa, ja sen tavoitteena luoda tuotteille maatilayrittäjää taloudellisesti hyödyttävää arvonlisää.

Hiilikartoitus

Maatilan hiilikartoituksella on mahdollista selvittää sekä kasvintuotanto- että kotieläintilan näkökulmasta keskeiset asiat, joilla vaikutetaan ilmastoon ja kasvihuonekaasupäästöihin. Kartoituksen tuloksena tila saa arvion, mitkä tuotannon osa-alueet ovat kunnossa ilmastonäkökulmasta ja missä on vielä kehitettävää. Arvioinnin kautta päästään kohdentamaan toimenpiteet oikeisiin asioihin. Hiilikartoituksen avulla pääsee myös käsitykseen siitä, mitä asioita on ylipäätään huomioitava ilmastoystävällisessä maatalouden harjoittamisessa. Asiantuntijan kanssa keskustelu auttaa syventämään näkökulmia. Hiilikartoitustyökalua (Excel-tiedosto) kehitettiin HIHAT-hankkeessa ProAgrian Hiilitsekkilistan pohjalta.

Seminaarit, teemapäivät, työnäytökset

Kaikille avoimet teemapäivät, seminaarit, työnäytökset ja pellonpiennarpäivät tarjosivat kestävästä tuotannosta ja tuotannon ilmastovaikutuksista kiinnostuneille yrittäjille lisämaustetta ja konkreettisia havaintoja kehittämistarpeiden tunnistamiseksi ja viljelytoimenpiteiden vaikutusten arvioimiseksi.

Tallenteet

Peltomaan eroosio ja hiilen hävikit Suomessa -webinaari ti 29.11.2022. Tuotanto: Hiili hallintaan – ravinne ruokkimaan (HIHAT)
ja Ilmastoviisas ja muutosjoustava ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle (MURU) -hankkeet. https://youtu.be/HcuZmf5UIKk

Hinnat nousevat − tilatason ratkaisuja kustannuspaineisiin webinaari 17.11.2022. Asiantuntijat tuovat esille näkökulmia ja mahdollisuuksia, missä on kustannusjahdille paikka. 
Tapahtuman järjestivät Hiili hallintaan – ravinne ruokkimaan (HIHAT)-hanke, Viljellään viisaasti-hanke ja Ilmastoviisas ja muutosjoustava ruokajärjestelmä pellolta kuluttajalle (MURU)-hanke. https://youtu.be/ckD0IwfKNcg

Miten saat pölyttäjät tilallesi töihin? webinaari 4.4.2022. Aiheina pölyttäjäystävällinen viljely mm. CAP 2023, uusi ohjelmakausi pölyttäjäpeltojen näkökulmasta Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto, Valion vastuullisuusohjelma Sanna Nokka Valio, Perinnebiotoopit ja Lumo-kohteet Saara Ryhänen Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaiset, Pölyttäjäystävällinen viljely ja siemenseokset, lohkon sijainti ja riittävä pinta-ala Sakari Raiskio Luke, Käytännön viljelyopastus pölyttäjäkasveille ja riistapeltoihin Tero Tolvanen ProAgria Itä-Suomi ja Etelä-Savo. Tuotanto Hiili hallintaan - ravinne ruokkimaan (HIHAT), Mainio maitotila- ja Viljellään viisaasti -hankkeet. https://youtu.be/FFeZ1e6tQ3I

Ilmastonmuutos maataloudessa ja siihen sopeutuminen -webinaari 31.3.2022. Ilmastonmuutoksen vaikutukset suomalaiselle maataloudelle ja niihin sopeutuminen, Saara Lilja, Emergenssi Oy ja viljelijäpuheenvuoro, maatilayrittäjä, Pasi Nevalainen, Valtimo. Tuotanto Hiili hallintaan - ravinne ruokkimaan (HIHAT), Mainio maitotila- ja Viljellään viisaasti -hankkeet. https://youtu.be/pl8GVeMkJWk

Luomu tienhaarassa -webinaari 21.2.2022. Miltä luomutuotannon tulevaisuus näyttää? Alustusten aiheina: luomu kestävän muutoksen tiennäyttäjänä, käytännön monimuotoisuutta viljapeltoon, CAP-uudistus luomun näkökulmasta, luomun markkinat, mitä kylvän kasvukaudelle 2022, kuminan ja mallasviljen viljely luomuna sekä Toukon toiminta. Alustajina Karoliina Rimhanen/Luke, viljelijä Jyrki Mikkola, Susann Rännäri/Luomuliitto, Pekka Terhemaa/VYR:n luomutyöryhmä, viljelijä Joel Lintula, Markku Laitinen/Savo Malt ja Pasi Hartikainen/ProAgria Itä-Suomi.Tilaisuuden juontaa ja keskustelua luotsaa Tero Tolvanen/ProAgria Etelä-Savo ja ProAgria Itä-Suomi. Tuotanto Hiili hallintaan - ravinne ruokkimaan (HIHAT) ja Viljellään viisaasti -hankkeet. https://youtu.be/sOKSymyGQEQ

Kierrätyslannoitteet ravinteiden saannin näkökulmasta -webinaari 1.2.2022. Tilaisuuden aiheina kierrätyslannoitteet ja niiden saatavuus Itä-Suomessa, ravinteiden hyödynnettävyys, viljan havaintokokeiden tuloksia sekä kierrätyslannoitteiden markkinatilanne. Alustajina asiantuntijat Tero Tolvanen/ProAgria Etelä-Savo ja ProAgria Itä-Suomi, Jukka Kivelä/HY Maataloustieteen laitos/Suomen Ekosovellus Oy, Oiva Niemeläinen/Luonnonvarakeskus, Sampo Järnefelt/Soilfood, Anna-Kaisa Salovaara/Yara, Mika Juvonen/Biokymppi. Tilaisuuden juontaa luomukasvintuotannon asiantuntija Eeva-Liisa Neuvonen ProAgria Etelä-Savosta. Tilaisuuden juontaa luomukasvintuotannon asiantuntija Eeva-Liisa Neuvonen ProAgria Etelä-Savosta. Tuotanto Hiili hallintaan - ravinne ruokkimaan (HIHAT) ja Viljellään viisaasti -hankkeet. https://youtu.be/Aim4f4KYHgE

Kuinka lannoitat ensi kesänä -webinaari 20.1.2022. Aiheina pellon ja lannoitteiden käytön vaihtoehtoja, katetuottovertailuja, typensitojat, alus- ja kerääjäkasvit viljelykierrossa, orgaaniset typpilannoitteet typpilähteenä. Alustajina Sari Peltonen/ProAgria Keskusten Liitto, Hannu Känkänen/Luonnonvarakeskus, Jukka Kivelä/HY Maataloustieteen laitos/Suomen Ekosovellus Oy. Lannoitevalmistajien markkinanäkymistä kertovat Ronald Westerberg/Yara, Juhani Muhonen/Cemagro ja Marko Dahl/Vilomix. Juontajana asiantuntija Kaisa Matilainen/ProAgria Itä-Suomi. Tuotanto Hiili hallintaan - ravinne ruokkimaan (HIHAT) ja Viljellään viisaasti -hankkeet. https://www.youtube.com/watch?v=EJFhsex7e1c

Lannan ravinteet käyttöön -webinaari 27.1.2022. Aiheena karjanlannan ravinteiden hyödyntäminen nurmella ja viljalla. Alustajina asiantuntija Riitta Savikurki/ProAgria Etelä-Savo, tutkija Petri Kapuinen/Luke, urakoitsija Juho Kettunen/JK Farming Oy sekä maatilayrittäjät Anssi Laamanen Juvalta ja Pasi Immonen Rautavaarasta. Juontajana Anna-Katri Laakkonen ProAgria Itä-Suomesta. Tuotanto: Hiili hallintaan - ravinne ruokkimaan (HIHAT), Mainio Maitotila - ja Viljellään viisaasti -hankkeet. https://www.youtube.com/watch?v=r3h7OtA7yO8

Hiiliviljely euroina -webinaari 18.11.2021. Webinaarissa keskustellaan hiiliviljelyn toimenpiteiden taloudellisista vaikutuksista maatilalla. Tuotanto: Hiili hallintaan - ravinne ruokkimaan (HIHAT) - ja Viljellään viisaasti -hankkeet. https://youtu.be/u8qCzWLBT54

Hiilinurmi-webinaari 12.11.2021. Hiilinurmiwebinaarissa tarkastellaan nurmituotannon tavoitteita tukevia nurmiseoksia sadon ja hiilensidonnan näkökulmastaAsiantuntijoina Tuomas Ruottinen/ProAgria Etelä-Savo, Elisa peltomäki/Tilasiemen, Timo Mäkinen/Naturcom, Timo Uusi-Rauva Peltosiemen ja Milla Välisalo/Lantmännen Agro. Juontajana Kaisa Matilainen ProAgria Itä-Suomesta. Tuotanto: HIHAT, Mainio Maitotila ja Viljellään viisaasti -hankkeet. https://youtu.be/8-PaGUhSOCI

Peltoteknologiapäivä 21.7.2021 Juvalla. Päivässä esiteltiin mm. maaperäskannausta, sääaseman toimintaa, täsmäviljelykokemuksia, ProAgria NIR-maaperäanalyysiä, biologisen säilöntäaineen pienannostelijaa, drooni- ja satelliittikuvantamisen hyödyntämistä kasvintuotannossa sekä Nurmen Kasvuohjelmaa. Järjestäjinä HIHAT-, KURVI-, Nefertiti-, Digiportaat-, VILLE- ja Efsoa -hankkeet. https://www.facebook.com/ProAgria/videos/504869807463609

Maaperäskannauksen esittely: Veristech ja SoilOptix 21.7.2021 Juvan Partalassa. Tuotanto: KURVI- JA HIHAT -hankkeet. https://youtu.be/FNzFLYUe9bE

Höyry- ja kuumavesikäsittelyn testaus rikkakasvien torjunnassa 16.6.2021 Mikkelin Haukivuorella. Testauksesta koostetulla videolla esitellään rikkakasvien torjuntaa Paavo Pulkkisen porkkanapellolla Lietlahden tilalla. Haastateltavana ovat hänen lisäkseen Juha Putkonen, Steamrator Oy. Kertojana toimii tutkija Pirjo Kivijärvi Luonnonvaraksekuksesta. Tuotanto: KURVI- ja HIHAT-hankkeet. https://youtu.be/n71HfogLRYs

Katse peltomaahan - fokus fosforiin -webinaari 3.6.2021. Webinaarin talleenteella aiheesta keskustelemassa Manna Kaartinen Eurofins Viljavuuspalvelusta ja tutkija Tapio Salo Luonnonvarakeskuksesta. Lähetyksen juontaa luomukasvintuotannon asiantuntija Eeva-Liisa Neuvonen ProAgria Etelä-Savosta. Tuotanto: HIHAT-hanke. Kuuntele tallenne https://youtu.be/dgg8p8JZKYA

Puhetta peltoeroosiosta ja sen hallinnasta -webinaari 2.6.2020. Webinaarin tallenteella aiheesta keskustelemassa maatalousyrittäjä Yrjö Ehrnrooth Mikkelistä ja salaojateknikko Jarmo Nissinen Maveplan Oy:stä. Lähetyksen juontaa johtava asiantuntija Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitosta. Tuotanto: HIHAT-hanke. https://www.youtube.com/watch?v=tHb4rYkOL1Q

Kosteikot vesiensuojelukeinona. Videolla kerrotaan kosteikoista ja niiden merkityksestä vesiensuojelun näkökulmasta. Haastateltavina ovat kangasniemeläiset maatalousyrittäjät Anniina Laurema Koivumäen tilalta ja Juha Häkkinen Korpifarmilta sekä maisema- ja ympäristöasiantuntija Saara Ryhänen ProAgria Etelä-Savosta. Tuotanto Luga Balt2 -hanke sekä Hiili hallintaan - ravinne ruokkimaan (HIHAT) -hanke. https://www.youtube.com/watch?v=5k1H6LJBcDY

Hihat heilumaan - kohti ilmastokestävämpää ruoantuotantoa -seminaari 16.1.2020 Mikkelissä. Tilaisuutta oli mahdollisuus seurata livestriiminä. https://www.youtube.com/watch?v=VuMo2Sx60cE

Lisätietoa hankkeesta

Riitta Savikurki, kasvintuotannon ja talouden asiantuntija, ProAgria Etelä-Savo, riitta.savikurki@proagria.fi, p. 040 680 6820
Päivi Kurki, tutkija, Luonnonvarakeskus, paivi.kurki@luke.fi, p. 029 532 6285

Toteuttajat: ProAgria Etelä-Savo, Luonnonvarakeskus ja ProAgria Keskusten Liitto
Kesto: 1.6.2019 – 31.12.2022
Rahoitus: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Etelä-Savon ELY-keskus, Olvi-säätiö ja Ruthin säätiö

Maatalousrahasto EU logo
Ely-keskus logo