ProAgria mukana maan kasvukuntoon keskittyvän uudistavan viljelyn verkkokurssin tuottamisessa

2 min lukuaika

Uutinen

Maksuton uudistavan viljelyn e-opisto nostaa keskiöön maaperän ja erityisesti sen kasvukunnon.

Bsagkurssinuutinenkuva

Kaikille suomalaisille viljelijöille avautuva Baltic Sea Action Groupin (BSAG) ja Reaktorin kokoama maksuton Uudistavan viljelyn e-opisto nostaa keskiöön maaperän ja erityisesti sen kasvukunnon. ProAgrian asiantuntijat ovat antaneet oman vahvan panoksensa verkkovalmennuksen tietosisältöön. - Monet asiantuntijamme ovat tuoneet alan parhaimman tietämyksen ja käytännön kokemuksensa verkkokurssiin muun muassa maan kasvukunnon, viljelyn monipuolistamisen ja erityisesti talouden näkökulmasta, sanoo johtava asiantuntija Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitosta.

Maan kasvukunto

Maaperä ja maan kasvukunto ovat merkittävimpiä viljelijän resursseja ja ne vaikuttavat suoraan kannattavuuteen. - Verkkokurssin tavoitteena on saada maan kasvukuntoon ja hiilen sidontaan liittyvät toimintatavat tutuiksi viljelijöille ja ottamaan ne käyttöön vahvistamaan oman tilan kasvintuotantoa ja sen tulosta, sanoo Peltonen.

Verkkokurssi kokoaa ilmastonmuutoksen hillintään liittyvän tiedon viljelyn näkökulmasta ja kertoo menetelmistä, millä vaikutetaan satoihin ja sitä kautta hiilen sidontaan. Verkkokurssi on tarkoitettu itseopiskeluun ja se on syntynyt ruokaketjun yhteisenä ponnistuksena. Viljelyn ammattilaisille suunnatun osion lisäksi verkkokurssi tulee tarjoamaan tietoa myös kuluttajille.

Talouden näkökulmaa vahvistettava ratkaisujen valinnassa

- Uudistavassa viljelyssä on kyse kokonaisvaltaisuudesta. Sen vaikutukset näkyvät jo lyhyellä, mutta etenkin pitkällä aikavälillä koko maatilayrityksen kilpailukyvyssä. Talouden näkökulma tässäkin asiassa on erittäin merkittävä, jotta tehtävillä muutoksilla ja toimenpiteillä saadaan aikaan myös taloudellista hyötyä ja yrityskokonaisuus kehittymään, vahvistaa johtava asiantuntija Ari Nopanen ja jatkaa, - Jotta talous saadaan mukaan valintoihin, pitää pureutua tuottomahdollisuuksiin sekä tuotantokustannuksiin ja hakea eri toimenpiteiden optimia.

Uudistavan viljelyn menetelmiä on jo paljon käytössä viljelyssä esimerkiksi monivuotinen viljelykierto, aluskasvit ja täsmäviljely. – Uudistavan viljelyn verkkokurssi vahvistaa ja syventää sekä viljelijöiden että asiantuntijoiden osaamista maan kasvukunnosta ja ympäristön hoidosta. Toki paljon on jo tehty ja kasvintuotantoasiantuntijoiden keskeisiä tekemisiä on nykyisin maan kasvukuntoon liittyvät asiat ja niiden ratkaiseminen viljelijöiden kanssa, tiivistää Peltonen.

Viljelyn kehittämisohjelma näyttää suunnan ja varmistaa tuloksen

Uudistavan viljelyn verkkokurssi on mainio väline osaamisen kehittämiseen. - Jottei toimenpiteet jää irrallisiksi ja toisiaan tukemattomiksi, kannattaa kurssin jälkeen keskustella viljelyn kokonaisuudesta asiantuntijan kanssa. Kokemustemme mukaan keskustelun pohjalta saadaan valittua tärkeimmät kehittämistoimet ja aikataulutettua toimenpiteet siten, että varmistetaan niiden tuottama taloudellinen tulos. Vasta sitten saadaan mitattua asioiden todellinen hyöty, sanoo johtava asiantuntija Juha Sohlo viljelyn kehittämisohjelman merkityksestä verkkovalmennuksen jatkona.

Tutustu uudistavaviljely.fi

Tutustu ProAgrian ilmastoratkaisupalveluihin.

Lisätietoja
Sari Peltonen, johtava asiantuntija, ProAgria Keskusten Liitto
Ari Nopanen, johtava asiantuntija, ProAgria Keskusten Liitto
Juha Sohlo, johtava asiantuntija, ProAgria Keskusten Liitto