IKIVIHREÄ vallankumous maanpeitekasvein: hiilensidontaan parhailla viljelykäytännöillä

ProAgria Keskusten Liitto

Ympäristöviisas maaseutu

IKIVIHREÄ-hankkeen tavoitteena on lisätä maaperän hiilensidontaa laajentamalla maanpeitekasvien viljelyä.

Kerääjäkasvi sänkipellolla
Nappaa hiilestä kiinni -maankäyttösektorin ilmastoratkaisut

Maanpeitekasvien viljelyllä on tunnistettu mittava hiilensidonta- ja varastopotentiaali. Hankkeen tavoitteena on jakaa tietoa ja kokemuksia parhaista maanpeitekasvien viljelykäytännöistä sekä eri kasvien soveltuvuudesta ja ominaisuuksista eri tuotantotilanteissa.

Ikivihreät pellonpiennartilaisuudet

Miten maanpeitekasvit lähtevät kasvuun pääkasvin sadonkorjuun jälkeen?

Järjestämme loppukesästä 2023 kaksi pellonpiennartilaisuutta, joissa tutustutaan erilaisiin ratkaisuihin maanpeitekasvien käytössä ja ennen kaikkea nähdään, miten maanpeitekasvit ovat lähteneet kasvuun sadonkorjuun jälkeen.

Tilaisuudet ovat avoimia kaikille eivätkä vaadi ennakkoilmoittautumisia.

Tietoa IKIVIHREÄ-hankkeesta

IKIVIHREÄ-hanke on osa Maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Hanketta toteuttavat Luonnonvarakeskus (Luke), Suomen ympäristökeskus (SYKE), Maanmittauslaitos (NLS), ProAgria Keskusten Liitto sekä alihankintapartnereina Tyynelän tila, Kilpiän tila ja Koivumäen tila.