Kasvintuotanto

Pääsetkö kasvintuotannossa toivottuihin tuloksiin? Saatko tavoitteen mukaisesti satoa? Hyödynnä verkostoamme ja parasta asiantuntemusta. Löydät meistä peltokasvintuotannon sekä puutarhatuotannon asiantuntijoita kaikilta tuotantosuunnilta.

Asiantuntijat nurmipellolla

Arvioidaan yhdessä, mitkä ovat kannattavat ratkaisut kasvintuotantoosi ja miten pääset toivottuihin tuloksiin. Viljelyn kehittämisohjelma palvelee sinua tässä. Siinä katsotaan yhdessä asiantuntijan kanssa menneiden vuosien toimenpiteitä ja tuloksia, ja rakennetaan niiden pohjalta tavoitteet viljelyyn. Tavoitteet voivat olla tietyn laatuisen ja kilomääräisen raaka-aineen tuottaminen teollisuudelle tai omille tuotantoeläimille. Tämän jälkeen tehdään viljelysuunnitelma, jolla päästään tavoitteisiin, ja sitä tarkennetaan tarvittaessa erikseen sovittavilla kasvustokäynneillä.

Viljelyn suunnittelulla parhaat ratkaisut

Parhaat ratkaisut viljelysuunnitteluun tehdään oikeilla, käyttötarkoituksiin ja tilan peltolohkoille sopivilla lajike-, lannoitus-, kasvinsuojelu- ja kalkitusratkaisuilla. Hyödyntämällä uusien lajikkeiden ominaisuudet ja satopotentiaalin saadaan tuotettua teollisuuden tarpeita vastaavaa laatua ja määrää, mikä varmistaa sadon myyntiä ja sadosta saatavaa hintaa.

Säilörehu on kotieläintilojen tärkein peltopuolen osa-alue. Nurmentuotannon asiantuntijoidemme kanssa varmistat laadukkaan ja tarpeita vastaavan tuotannon. Yhdessä kotieläintuotannon asiantuntijoiden kanssa varmistamme onnistuneen laidunnuksen.

Varmista hyvä sato ja tulos

Kokemustenvaihtoa ja ulkopuolisia silmäpareja kannattaa hyödyntää ja ottaa asiantuntija mukaan kasvustokäynnille. Yhdessä voimme pohtia vesitalouden toimivuutta, maan rakenteen tilaa, lisälannoitus- ja kasvinsuojelutarpeita sekä muita viljelyratkaisuja. Näillä toimenpiteillä varmistetaan sadontuotto ja sadon laatu tavoitteiden mukaisesti.

Maan kasvukunto

Viime vuosien sään ääri-ilmiöt ovat nostaneet maan vesitalouden toimivuuden merkitystä entisestään. Pelloilla on hoito- ja kunnostusvelkaa, ja korjaustoimenpiteisiin ryhtyminen voi olla vaikeaa. Maan kasvukunnon hoidon erikoisasiantuntijoidemme avulla tunnistetaan ongelmakohdat ja valitaan oikeat ratkaisut maan kasvukunnon kohentamiseksi.

Tuotantokustannuslaskenta

On yhä tärkeämpää olla tietoinen oman tilan tuotantokustannuksista. Voit haarukoida omia tuotantokustannuksia laskurimme avulla tai yhdessä asiantuntijamme kanssa. Kerromme sinulle, miten tuotantokustannukset asettuvat verrattuna muihin ja miten päästä parempaan tulokseen.

Talousasiantuntijoidemme kanssa voimme yhdessä pohtia koko tilan taloutta eri näkökulmista.

Täsmäviljelyn ratkaisuja

Täsmäviljelyssä tuotantopanosten käyttö kohdistetaan oikeaan aikaan ja paikkaan oikean suuruisena. Täsmäviljely voi lähteä liikkeelle jo siitä, että viljavuusnäytteet otetaan suunnitelmallisesti peltolohkojen kasvuerojen ja ominaisuuksien mukaan. Tällöin saadaan enemmän tietoa peltolohkojen vaihtelusta, opitaan tuntemaan pellot paremmin ja ennen kaikkea saadaan tuotantopanosten käyttö kohdistettua taloudellisemmin. Tämä on myös keskeistä pellon koko satopotentiaalin hyödyntämisessä, jolloin saadaan lohkon satotasoja nostettua.

Miten sitten päästään liikkeelle täsmäviljelyn käyttöönotossa? Mitä laitteistoa kannattaa hankkia, mitä ominaisuuksia siltä vaaditaan ja mitä edellytetään laitteiston yhteensopivuudelta tilan muun kaluston ja ohjelmistojen suhteen? Entä miten hyödynnetään paremmin jo hankittuja täsmäviljelylaitteistoja viljelyn tukena? Nämä ovat asioita, joihin täsmäviljelyyn erikoistuneet asiantuntijamme antavat vastauksia!

Millä täsmäviljelytoimilla täytän uuden ympäristökorvauksen ehdot? Lue vastauksia blogista.

Tutustu Ruohonjuurella-blogissa maanäytteiden kohdennettuun ottoon lohkotietojen perusteella

Lue blogi: Miten hyödyntää indeksikarttoja viljelysuunnittelussa. 

Ilmastoratkaisuilla ja hiiliviljelyllä lisää kestävyyttä ja viljelyvarmuutta

Viljelyn ilmastokestävyyttä voidaan parantaa viljelyn arjesta tutuilla asioilla kohdentamalla toimenpiteet oikein. Tuottavat pellot muodostavat hyvän pohjan ilmastotoimille. Tuotantopanosten käyttö perustuu todettuun tarpeeseen ja hyvä sadontuotto varmistaa hiilensidonnan. Peltolohkojen tuottokyvyn tunnistaminen on tärkeää viljelytoimenpiteiden kohdentamisessa. Tutustu tarkemmin ilmastoratkaisuihimme

Olemme apunasi myös, kun pohdit

  • viljelykierron monipuolistamista
  • alus- ja kerääjäkasvien viljelyä
  • kierrätysravinteiden käyttöä
  • ravinnehuuhtoumien vähentämistä
  • tuholaistarkkailua
  • luomuviljelyä
  • satokarttojen tulkintaa

Pohditko kasvintuotannon kehittämistä?

Jätä meille yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun mahdollisimman pian yhteydessä.