Valion maidontuottajille vahva tilan omiin tietoihin ja uusiin tutkimustuloksiin perustuva hiilijalanjälkityöväline

2 min lukuaika

Uutinen

Valiobiocodeyhteistyoartikkeli

Biocode Oy
MEDIATIEDOTE

Työvälineen toteuttajana Biocode Oy ja pohjana ProAgrian laajat tietorekisterit

Valio Oy ja Biocode Oy ovat tehneet sopimuksen tilan omiin tietoihin ja uusiin tutkimustuloksiin pohjautuvan hiilijalanjälkilaskennan työvälineen toteuttamisesta valiolaisille maitotiloille. Laskenta perustuu Valio luomaan Lypsikki-LCA-laskuriin. Tekninen alusta ja työväline on jatkoa aikaisemmin Pohjois-Pohjanmaalla Biocoden pilotoimalle hiilijalanjälkilaskennalle. Työvälineen perustana on tilan omat tiedot ProAgrian tietorekistereistä. Työväline on tarkoitettu maitotilojen hiilijalanjäljen laskentaan.

- Työvälineen tekeminen aloitetaan heti ja pilotoimaan päästään vuoden 2020 keväällä ja viljelijäkäyttöön työväline tulee vuoden 2020 alkusyksystä, sanoo Biocode Oy:n toimitusjohtaja Pentti Meriläinen.

Työvälineen taustalla pilotointia, osaamista ja tutkittua tietoa

Työvälineen taustalla on vahvaa suomalaista osaamista ja uusimmat tutkimukset. Laskentamalli perustuu Valion Lypsikki-LCA-työvälineeseen, joka mallintaa suomalaiseen tutkimukseen pohjautuen rehun viljelyn, maidon tuotannon sekä niiden ympäristövaikutukset.

Tilakohtaiset tiedot työvälineeseen tulevat ProAgrian tietokannoista, jolloin tieto on luotettavaa ja perustuu mitattuun tietoon ja helpottaa olennaisesti nopeasti päivittyvän tiedon saamista. – Olemassa olevat tilan tiedot ovat kertyneet ProAgrian tietokantoihin eri palveluistamme. Nämä tietokannat antavat viljelijälle hyvät lähtökohdat oman tilan kehittämiseen ja vertailutiedon saamiseen taloudesta, maidon- ja kasvintuotannosta. Jatkossa näitä tietoja pystytään hyödyntämään entistä paremmin tilan oman hiilijalanjäljen laskennassa, sanoo ProAgria Keskusten Liiton johtava asiantuntija Sari Peltonen.

Biocoden pilotti osoitti – oman tilan hiilijalanjälki kiinnostaa

Maitotilojen hiilijalanjälkilaskentaa testattiin viime vuonna. – Tämä pilotti oli arvokas alkuunlähtö ja jatkuu nyt syvemmällä tulevan työvälineen avulla. Juuri näin hiilijalanjälkilaskenta pitääkin mennä, kun saadaan uutta tietoa ja tutkimusta, muuttuu laskenta yhä tarkemmaksi, sanoo Meriläinen.

Bicoden hiilijalanjälkilaskennasta pilottitiloilla olemme saaneet lisää ymmärrystä, suuntaa-antavia tuloksia ja nähneet, miten maidontuottaja pystyy hyödyntämään tiedon ja mitä kehitystoimenpiteitä voidaan niiden perusteella tehdä.

Mikä on Biocode?

Biocode on suomalainen palveluinnovaatio elintarvikeyrityksille, viljelijöille ja kuluttajille ekologisten valintojen tekemiseen. Se perustuu yrityskohtaiseen tietoon ja tarjoaa työvälineitä ilmastomuutoksen hillintään ja tuotteiden näkyvyyteen digitaalisin keinoin. Biocoden tuottama ympäristötieto antaa viljelijöille tulevaisuudessa mahdollisuuksia ilmastoyrittäjyyteen. Palvelu kiinnostaa myös kansainvälisiä markkinoita. Biocode Oy:n taustalla on ProAgria Keskusten Liitto ja Mtech Digital Solutions Oy.