Suomen ruoantuotannon huoltovarmuus ja maatalouden kannattavuus on turvattava nykyisessä maailmantilanteessa

3 min lukuaika

Uutinen

Ukrainan tilanne ja sen heijastumat laajemmin aiheuttavat huolta läpi koko maailman.

Kannanotto viljakuva1 nettiartikkeli

Ukrainan tilanne ja sen heijastumat laajemmin aiheuttavat huolta läpi koko maailman. Kaikki ajatuksemme ja myötätuntomme ovat ukrainalaisten tukena. ProAgriana emme hyväksy Venäjän aloittamia sotatoimia Ukrainaa kohtaan.

Vaikka huoli ja hätä on varmasti suurin Ukrainassa, on otettava huomioon, että tilanne aiheuttaa globaalisti häiriöitä sekä energian, lannoitteiden että ruoan raaka-aineiden toimituksissa. Nämä tarkoittavat lisää vaikeuksia ja kustannuksia myös suomalaiselle ruoantuotannolle. Haluamme nostaa esille, että Suomen huoltovarmuudesta ja varsinkin ruoantuotannosta on pidettävä erityistä huolta. Maatalouteen on suunnattava riittävästi voimavaroja, jotta ruoantuotanto jatkuu häiriöttä kaikissa tilanteissa ja sen kannattavuus saadaan kuntoon. Meneillään olevan maatalouden kannattavuuskriisin ratkaisemiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen.

Venäjän ja Ukrainan kriisin kärjistyminen sodaksi vaikuttaa maailmalla vilja-, maissi- ja kasviöljymarkkinoihin laajasti. Molemmat ovat suuria viljan viejämaita, ja pääosa viljasta kulkee Mustanmeren kautta. Myös Venäjän kaasun ja raakaöljyn toimitukset kulkevat tätä kautta. Merkittävä kysymys on, mitkä ovat sodan vaikutukset Ukrainan maatalouteen. Maan parhaat pellot ovat kriisialueilla. Tilanne myös pitää lannoitehintoja korkealla, On varauduttava siihen, että lannoitteiden hinnat ovat korkealla tasolla myös ensi syksynä ja satokaudella 2023. Raaka-aineiden hankintaketjujen katkeaminen Venäjällä tai laajat boikotoinnit vaikuttavat merkittävästi lannoitteiden saatavuuteen kasvukaudelle 2023.

Ukrainan sodan vaikutukset eivät ulottune meillä tulevan kasvukauden viljelyyn, koska tuotantopanokset ovat pääosin jo Suomessa. Vaikutukset ovat merkittäviä seuraavaan vuoteen. Esimerkiksi lannoitteiden hinnat ja saatavuus tulevana syksynä ovat täysi arvoitus. Tämä voi olla synkän kannattavuuskriisin keskellä olevalle toimialalle fataali ja kestämätön tilanne.

Lisäksi epävarmuustekijät lisääntyvät koko ajan kevään lannoitetoimituksiin, jos ne ovat vielä tilaamatta. On ylipäätään mahdotonta arvioida, kuinka pitkälle kevääseen lannoitteita on saatavilla. Energiatoimitusten katkeamiselle arvioidaan olevan tässä hetkessä Suomelle vähäisiä vaikutuksia. Tosin mahdollinen polttoaineiden hamstraus voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa katkoksia polttoaineiden saantiin tai ainakin tilausten viivästymisiä. Kuivikkeiden toimitukseen kotieläintiloille voi myös tulla häiriöitä. Tällä kasvukaudella kausityövoiman saatavuudessa on jälleen suuria haasteita.

Näköpiirissä ei ole helpotusta tilojen kannattavuushaasteisiin, vaan korkea kustannustaso voi jatkua vielä tulevana syksynä ja tällä on vaikutuksensa vuoden 2023 tuotantopanosten hankintaan. Tilatasolla tästä haastavasta tilanteesta selviytyminen edellyttää sadon onnistumista tulevalla kasvukaudella 2022. Tilat eivät kestä enää ylimääräisiä kustannuksia tai sadonmenetyksiä.

Tilanne on ristiriitainen. Juuri nyt tulisi panostaa viljelyn omavaraisuuden lisäämiseen, mutta tiukka taloustilanne estää tiloja satsaamasta täysipainoisesti peltoviljelyyn. Syksyn rajun lannoitehintojen nousun takia on tähän asti ohjeistettu viljelijöitä tulevalla kasvukaudella 2022 satsaamaan tuotantopanokset vain hyville lohkoille ja tuottamaan pienemmällä alalla hyvää satoa. Tästä ohjeistuksesta on hyvä pitää kiinni nykyisessäkin tilanteessa eikä turhia riskejä heikkotuottoisilla tai epävarmoilla lohkoilla kannata ottaa. Hyvä ottaa huomioon, että hyvälaatuiselle sadolle on nyt kysyntää omavaraisuuden näkökulmasta sekä vilja-, palkokasvi- että öljykasvipuolella. Kevään tilannetta on hyvä seurata nyt Suomessakin tarkkaan, ja erityisesti sitä, millaisia viljelypäätöksiä tehdään muualla maailmassa tai Euroopassa.

ProAgriana panostamme kaikkemme siihen, että asiantuntijamme pystyvät antamaan täyden tukensa viljelijöille sekä ratkaisemaan heidän kanssaan johtamisen, tuotannon ja talouden haasteita. Asiantuntijoiden kanssa voi arvioida tulevaa kasvukautta, varautua siihen ennakkoon ja lisäksi suunnata katsetta jo seuraavaan kasvukauteen. Talouspalvelumme auttavat viljelijöitä pysymään ajantasalla taloudestaan ja tekemään päätöksiä sen mukaisesti. Asiantuntevalla työllämme puolustamme päivittäin aktiivisesti suomalaista ruoantuotantoa osana huoltovarmuuttamme.

Kannattavuuskriisiä voi olla vaikea taittaa ilman yhteiskunnan mukaantuloa. Tähän vuorovaikutukseen tarjoamme asiantuntemuksemme tilatasolla tehtävien ratkaisujen arvioimiseen. Nyt on tullut aika yhteistyössä nostaa suomalainen ruoantuottaja esille huoltovarmuutemme ja vientimme kannalta kriittisenä toimijana. ProAgriassa sitoudumme osaltamme kantamaan vastuumme ja tekemään kaikkemme suomalaisen ruoan ja huoltovarmuuden puolesta. Ollaan ylpeitä puhtaasta suomalaisesta ruoasta sekä osaavista ruokamme tekijöistä, ja mahdollistetaan kannattava kotimainen ruoantuotanto myös tulevaisuudessa.

Tuemme samalla myös Ukrainan maatalousneuvontajärjestöä, joka pyytää sotatoimien lopettamista, jotta maassa voidaan keskittyä toukotöihin.