Vastuullisuudella rakennetaan tulevaisuus

2 min lukuaika

Uutinen

Vastuullisuus maataloudessa ja koko ruokajärjestelmässä on tulevaisuuteen kantava toimintatapa. Käytännössä se on usein perusasioita, joita olisi hyvä ymmärtää paremmin myös maatalousalan ulkopuolella.

Asiantuntijat nurmipellolla

Pelto, maan kasvukunto, eläinten sekä erityisesti yrittäjien terveys ja hyvinvointi ovat tärkeintä pääomaa maatiloilla ja maaseutuyrityksissä.

Ympäristövastuullisuus nousee usein puheissa pinnalle, kun keskustellaan ilmastonmuutoksesta ja sen hillitsemisestä. Vastuullisuuden kokonaisuus sen sijaan jää usein vailla huomiota. Siihen kuuluvat ympäristön lisäksi myös talous ja sosiaalinen hyvinvointi. Tekemissämme selvityksissä on noussut selkeästi esille, että viljelijöiden ja maaseutuyrittäjien hyvinvointi jää usein vaille huomiota. Vertaistuki kantaa, minkä olemme huomanneet pienryhmissämme eri puolilla Suomea. Uudistuneen yrittäjä- ja yritysjäsenyytemme yhtenä tavoitteena on myös viljelijän hyvinvoinnin parantaminen.

Viljelijä kohtaa vaatimuksia vastuullisiin toimintatapoihin mm. raaka-aineita ostavien yritysten vastuullisuustavoitteista, kansainväliseltä kaupalta, kuluttajalta, EU-taksonomiasta ja Suomen sopimista ilmastonmuutoksen hillinnän tavoitteista. Vastuullisuus kytkeytyy globaaleihin ja YK:n tavoitteisiin, joista tullaan Suomeen ja siihen, mitä me voimme täällä tehdä ja millä asioilla on meille painoarvoa ja vaikutusta. Globaalit asiat ovat usein erilaisia kuin Suomen tilanne, minkä vuoksi vastuullisuutta on katsottava oman maan tilanteen kautta. Emme voi ratkaista koko maailman asioita, mutta meidän tulee omalta osaltamme vaikuttaa asioihin huomioimalla järki ja kustannukset toiminnassamme.

Jokaisen viljelijän on tärkeää tietää ja tuntea oman tilansa vastuullisuuteen vaikuttavat tekijät ja pitää tavoitteet selkeinä. Tärkeimpiä asioita ovat ne, joihin pystyy itse vaikuttamaan. ProAgria tarjoaa tähän asiantuntija-apua: hiiltä lisääviä viljelysuunnitelmia, eläinten hyvinvoinnin varmistavia ruokintasuunnitelmia, taloudenjohtamista, vastuullisuusraportteja eri tuotantosuunnille ja rahoittajille, vastuullisuus- ja hiilikartoituksia ja oman yrityksen tuloksia päätöksenteon pohjaksi. Nämä ovat vahva perusta sekä omalle liiketoiminnalle että vastuullisuudelle.