RypsiRapsi 2025 -hanke käynnistää haun öljykasvien viljelyn huippuosaajakoulutukseen

1 min lukuaika

Uutinen

Maksuttomaan koulutukseen voi hakea 30.11.2020 saakka sivulla rypsirapsi.fi

Nettiuutinen rypsirapsi huippukoulutus

Koulutusta tarjotaan alan asiantuntijoille, neuvojille ja öljykasvien parissa toimiville, ja sen tarkoituksena on lisätä syvällistä öljykasvien viljelyn osaamista ja tuottaa viljelyn huippuosaajia kaikille merkittäville viljelyalueille. Huippuosaajakoulutukseen tavoitellaan vähintään 20 henkilöä. Koulutus on maksuton.

Koulutus koostuu neljästä teoriapainotteista webinaarista ja kahdesta kesän aikaisesta kasvustohavaintokoulutuksesta. Koulutuksessa tärkeällä sijalla on pohtia kriittisesti ja hakea ratkaisuja, miten saada uutta nostetta öljykasviviljelyyn ja lisättyä satovarmuutta. Kemiallisen kasvinsuojelun rinnalle on löydettävä uusia keinoja. Myös syysöljykasvien viljelyn vakiinnuttaminen ja viljelyvarmuuden parantaminen ovat tärkeitä koulutuskohteita.

Öljykasvien viljelyn huippuosaajat turvaavat hankkeen jälkeistä aikaa, ja varmistavat osaamisen ja tiedon jakamisen jatkumisen hankkeen päättymisen jälkeen.

Koulutukseen voi hakea 30.11.2020 asti rypsirapsi.fi -sivuston ilmoittautumislomakkeen kautta.

Lisätietoja huippuosaajakoulutuksesta:

Sari Peltonen, ProAgria Keskusten Liitto, sari.peltonen@proagria.fi, puh. 050 341 4406

Hanke Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.

RypsiRapsi 2025 -hanke sai keväällä 2020 rahoituksen Ruokaketjun hankehausta runsaalle kahdelle vuodelle. Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Lisäksi hanketta rahoittavat Niemi-säätiö ja Kylvösiemensäätiö. Hanketta toteuttavat ProAgria Keskusten Liitto ja Satafood Kehittämisyhdistys ry. Lisäksi aktiivisina toimijoina hankkeessa ovat Avena, Berner, Nylands Svenska Lantbrukssällskap, Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ja Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f