Uusi maa-analyysi tuottaa tarkempaa tietoa maan kasvukunnosta

3 min lukuaika

Uutinen

Eurofins Viljavuuspalvelu ja ProAgria tiivistävät yhteistyötä keväästä alkaen tarjoamalla uuden NIR-analyysiin pohjautuvan maa-analyysin.

Maaanalyysiyhteistyoartikkeliuutinenkuva
Eurofins Viljavuuspalvelu Oy ja ProAgria yhteistyöhön

UUSI MAA-ANALYYSI TUOTTAA TARKEMPAA TIETOA MAAN KASVUKUNNOSTA

Eurofins Viljavuuspalvelu ja ProAgria tiivistävät yhteistyötä keväästä alkaen tarjoamalla uuden NIR-analyysiin pohjautuvan maa-analyysin ja tulosten tulkinnan. Perinteiseen viljavuustutkimukseen verrattuna analyysi antaa lisätietoa maan kemiallisista ja fysikaalisista ominaisuuksista sekä maan biologisista tekijöistä, kuten mikrobiaktiivisuudesta.
– ProAgrian asiantuntijat kautta maan ovat apuna tulosten tulkinnassa, ja tämä analyysi sopii hyvin lisätyökaluksi viljelysuunnitteluun, ravinteiden täsmentämiseen tai omana kokonaisuutena pellon kasvukunnon parantamiseen ja hiiliviljelyyn, sanoo palvelupäällikkö Juha Sohlo ProAgria Oulusta.
Analyysipaketin saa Viljavuuspalvelun analyysipalveluista nimellä ProAgria Laaja ravinne- ja kasvukuntotutkimus.

NIR-tekniikkaan perustuva maa-analyysi täydentää suomalaista perinteistä viljavuustutkimusta

– Uusi analyysi sisältää enemmän tietoa maan ravinnevarastoista ja ravinteiden suhteista, maan vedenpidätyskyvystä sekä orgaanisen aineksen määrästä ja laadusta verrattuna aiempiin analyysipaketteihin, kertoo toimitusjohtaja Ano Halonen Eurofins Viljavuuspalvelusta.
Uusi analyysi ei korvaa viljavuustutkimuksia, mutta sen avulla saadaan lisätietoa, joka auttaa esimerkiksi kasvultaan heikkojen lohkojen ongelmien ratkaisuissa. Biologisista ominaisuuksista määritetään mikrobien biomassa, mikrobiaktiivisuus ja bakteeri-sieni -suhde. Näin saadaan selville typen ja rikin vapautumiskapasiteetti, eli kuinka paljon maan mikrobit pystyvät vapauttamaan maan orgaanisesta aineksesta ravinteita kasveille käyttökelpoiseen muotoon. Analyyseihin tarvitaan näytettä yksi litra eli kaksi täyttä maanäyterasiallista. Samasta näytteestä voidaan tehdä myös perinteinen viljavuustutkimus.
– Analyysiraportissa tulokset havainnollistetaan uudella tavalla, kertoo myyntipäällikkö Manna Kaartinen Eurofins Viljavuuspalvelusta. Raportissa on pylväsdiagrammi, joka kertoo, kuinka hyvin tutkimustulos osuu tavoitteeseen. Perinteisen maalajikolmion lisäksi ravinteiden suhteista kertova kuvaaja näyttää, osuuko näytteen kationinvaihtokapasiteettiin laskettavien ravinteiden suhde optimiin. Hyvä kationien suhde on edellytys maan hyvälle mururakenteelle. Orgaanisen aineksen tasapaino -kuvio kertoo, millaisessa muodossa orgaaninen aines maassa on, kuinka paljon sitä hajoaa ja miten sen pitoisuus saadaan pysymään maassa vähintään nykyisellä tasolla.

Lisää tietoa lannoitussuunnitteluun

Laaja maa-analyysi on ollut muutamien tilojen ja joidenkin ProAgrian asiantuntijoiden työkaluna jo muutaman vuoden, erityisesti perunan ja vihannesten tuotannon tukena.

– On hienoa, että analyysi laajenee nyt kaikkien viljelijöiden saataville, ja ProAgriassa on valmennettu asiantuntijoita tulkintaan, kertoo Juha Sohlo. Analyysi antaa tiloille, tuotantosuunnasta riippumatta hyödyllistä lisätietoa viljelysuunnitteluun ja ravinteiden käytön täsmäämiseen. - Erityisen arvokas on tieto, kuinka monta kiloa hehtaarilla kasveille tärkeitä ravinteita on käytettävissä. Se helpottaa kasvien lannoitus- ja ravinnesuhteiden tarkastelua, korostaa Sohlo.
Orgaanisen aineksen merkitys maan rakenteelle ja kasvukunnolle sekä maaperän hiilen sitomisessa on noussut esille viimeisten vuosien aikana.
– Uudessa tutkimuksessa saadaan hehkutushäviöön perustuvalla analyysimenetelmällä nykyistä tarkempaa tietoa maan orgaanisen aineksen määrästä, ja voidaan lähteä suunnittelemaan systemaattisia keinoja orgaanisen aineksen ylläpitämiseksi ja hiilen sitomisen lisäämiseksi, kertoo johtava asiantuntija Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitosta. Paikkakohtaiset näytteet mahdollistavat orgaanisen aineksen kehityksen seurannan ja toimivat perustana tulevaisuudessa kehittyvässä pellon hiilensidonnan todentamisessa.
ProAgria Laaja ravinne- ja kasvukuntotutkimus on asiakkaiden tilattavissa Eurofins Viljavuuspalvelusta 1.4.2020 alkaen. ProAgrian asiakastilojen kautta tulleissa tilauksissa on mahdollisuus saada 10 % alennus analyyseistä. Asiakkaat voivat hyödyntää ProAgrian asiantuntijatukea analyysin tulosten tulkinnassa esimerkiksi viljelysuunnittelupalvelun yhteydessä tai esimerkiksi osana pellon kasvukunnon parantamista liittyvää Neuvo-palvelua.
Lisätietoja:
Sari Peltonen, johtava asiantuntija, kasvintuotanto, ProAgria Keskusten Liitto, 050 3414406, sari.peltonen@proagria.fi
Juha Sohlo, palvelupäällikkö, kasvintuotanto, ProAgria Oulu, 0400 585 506, juha.sohlo@proagria.fi
Ano Halonen, toimitusjohtaja, Eurofins Viljavuuspalvelu Oy, 044 3204011, ano.halonen@eurofins.fi
Manna Kaartinen, myyntipäällikkö, Eurofins Viljavuuspalvelu Oy, 044 3204012, manna.kaartinen@eurofins.fi