EcoStack – Kestävää kasvintuotantoa ekosysteemipalveluja hyödyntämällä

ProAgria Keskusten Liitto

EcoStack-hankkeen tavoitteena on kehittää ja tukea ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää kasvintuotantoa hyödyntämällä ekosysteemipalveluja. EU-rahoitteisessa Horisontti 2020-hankkeessa kehitetään sidosryhmien johdolla uusia viljelykäytäntöjä taloudellisten ja ekologisten hyötyjen tuottamiseksi niin viljelijöille, luonnon monimuotoisuudelle kuin yhteiskunnallekin.

EcoStack -hankkeen aloituskokous pidettiin Porticissa, Italiassa lokakuussa 2018. Yli 50 osallistujaa kokoontui Porticin Napolin yliopiston Maataloustieteiden osastolle, joka sijaitsee Porticin kuninkaallisessa palatsissa, keskustelemaan hankkeen käytännön toimista.
Eu commission horizon2020 logo

EcoStack-hanke perustuu monitieteiseen tutkimukseen ja tarkoituksena on, että maatalouden eri toimijat osallistuvat yhdessä uuden tiedon tuottamiseen ja levittämiseen. Horisontti 2020 -ohjelman hanketta koordinoi Napolin yliopisto Italiassa ja siihen kuuluu yli 20 yhteistyökumppania 13 eri Euroopan maasta, joilla on monipuolisesti asiantuntemusta eri maatalouden osa-alueista Euroopassa. Suomesta hankkeessa ovat mukana Luonnonvarakeskus, Turun yliopisto ja ProAgria Keskusten Liitto.

Lisätietoa EcoStack-hankkeen omilla nettisivulla.

Näet projektipartnerit ja budjetin EU:n Cordis-palvelusta.

Projekti on saanut rahoitusta Euroopan Unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta rahoituspäätöksellä numero 773554.

Hankkeen uutiskirjeet

Tapahtumia

EcoStack-hankkeen logo