Toimitusjohtajan katsaus

Henri netti

Kotimaisen ruoan arvostus on korkealla

Kotimaisen ruoan arvostus pysyi korkealla koko vuoden 2021. Koronan jatkuessa ei ollut unohtunut pandemian alkuaikojen uutiset maailmalta, kun ruokakauppojen hyllyt tyhjenivät elintarvikkeista. Suomessa elintarvikehuollon huoltovarmuus on ollut ja on korkealla tasolla. Etenkin lihantuotannossa ravintola-alaa koskeneet rajoitukset ovat heikentäneet arvokkaimpien ruhonosien menekkiä, joten lihasta saatava tuottajahinta ei ole seurannut kohonneita kustannuksia. Suomalainen kuluttaja onkin ruokaostoksillaan tekemillä valinnoilla avainasemassa siinä, että säilyykö kotimainen alkutuotanto ja pystytäänkö ruokahuollon huoltovarmuus turvaamaan myös tulevaisuudessa.

Koronan alkuaikana monet tuotantokustannukset alenivat. Suurimpana yksittäisenä esimerkkinä energian hinta oli matala. Markkinoiden nousun alettua kustannukset lähtivät räjähdysmäiseen nousuun. Erityisesti kotieläintilat joutuivat syntyneen kustannuskriisin vuoksi vaikeaan tilanteeseen etenkin energia- ja rehukustannusten noustua huomattavasti. Onneksemme Etelä-Pohjanmaalla korjattiin tyydyttävä rehu- ja viljasato, minkä ansiosta kotieläintilojen viljan ostotarve ei ole ollut niin suuri kuin eteläisessä Suomessa.

Teollisuus ei saanut vietyä kustannusten nousua läpi koko ketjun, aina kauppaan asti, joten loppuvuotta kohti kustannuskriisi jatkoi pahenemistaan. Pienet tuottajahintojen korotukset eivät parantaneet tilannetta.

Syntynyt kustannuskriisi näkyi ProAgria Etelä-Pohjanmaan palveluiden kysynnässä. Eniten tilanne tuli esiin talous- ja tilitoimisto­palveluissamme. Talouspalveluissa vaikutukset tulivat esiin asiakkaiden vähentyneinä investointisuunnitelmina. Tilitoimistopalveluissa se näyttäytyi kasvaneena palvelun kysyntänä, esimerkiksi välitilinpäätöksiä tehtiin selvästi aiempia vuosia enemmän. Tuotantopalveluissa maatilojen kustannustehokkuutta parantaneet ja tuotantopanosten tehokkaampaa käyttöä edesauttaneet palvelut lisäsivät kysyntää. Kertomusvuonna ProAgria Etelä-Pohjanmaalla suurin heikentävä vaikutus näkyi hanketoiminnassamme. Pandemian vuoksi emme pystyneet toteuttamaan kaikkia suunnittelemiamme hankkeiden toimenpiteitä.

Digitaaliset etäpalvelut vakiintuneeksi toimintatavaksi

ProAgria Etelä-Pohjanmaa siirtyi muun yhteiskunnan tavoin palvelemaan asiakkaitaan etänä keväällä 2020 koronaviruspandemian saavuttaessa Suomen. Kertomusvuonna 2021 etänä Teams-ohjelmalla tehtävien palveluiden tehokkuuden tuoma hyöty oli tullut tutuksi sekä asiakkaillemme että asiantuntijoillemme. Paluuta vanhaan ei ollut, vaan tietyt, etänä tehtäväksi soveltuvat palvelut vakiinnuttivat asemansa. Kaikki palvelumme eivät kuitenkaan sovellu etänä tehtäviksi. Asiakkaan luona tai toimipisteissämme pidetyissä asiakastapaamisissa pidimme yllä hyvää hygieniatasoa ja toimimme terveysturvallisesti estääksemme koronan leviämisen alkutuotantoon.

Valmistautuminen uuteen ohjelmakauteen

Euroopan parlamentin päätöksen mukaisesti maatalouspolitiikan ohjelmakautta jatkettiin kahden vuoden siirtymäkaudella. Siirtymäaika mahdollistaa maatalouden kehittämisen ohjelmakausien välilläkin eikä maatalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin tule katkoksia. Se on tärkeää jatkuvuuden kannalta. ProAgria Etelä-Pohjanmaa osallistui aktiivisesti uuteen ohjelmakauteen valmistautumiseen, että työvälineemme ja osaamisemme ovat heti ajan tasalla CAP27-ohjelmakauden alkaessa.

Valtio tukee edelleen maatilojen neuvontaa. Tuen tavoitteena on pitää palveluverkosto kattavana ja asiantuntijapalvelut kaikkien saatavilla. Maa- ja metsätalousministeriö myönsi kertomusvuonna yleisavustusta maatilojen liiketoiminnan kehittämiseen 555 000 euroa. Valtionavullisissa asiantuntijapalveluissa työtä tehtiin 26,05 henkilötyövuotta.

Panostusta ohjelmistokehitykseen

Palveluidemme tehokas toteuttaminen asettaa suuret vaatimukset käyttämillemme ohjelmille. Osallistuimme aktiivisesti valtakunnalliseen ProAgria-ryhmän ohjelmistokehitykseen. Suurin panostuksemme kohdistui talous- ja tilipalveluiden ohjelmistokokonaisuuteen, jolla kehitämme taloussuunnittelun, talouden analysointi- ja sähköisen taloushallinnon palveluitamme. Kasvintuotantopalveluiden osalta kehitys suuntautuu tällä hetkellä ilmastoviisaiden tuotantotapojen tulosten tuomiseen suunnitteluohjelmaamme tavanomaisten tuotantoraporttien rinnalle.

Henri Honkala,
toimitusjohtaja