Maidontuotannon tuloksia

Vuonna 2021 Etelä-Pohjanmaalla oli 561 maidontuotantotilaa, joista 72 prosenttia eli 404 tilaa kuului tuotosseurantaan.

Lehmia laitumella Essi Jokela 21

Tuotosseurantatilojen määrä väheni 30:lla edellisestä vuodesta, mutta lopettaneita tiloja oli nyt vähemmän kuin vuosien 2019 ja 2020 välillä. Kokonaan maidontuotannosta luopumiseen ovat johtaneet toimintaympäristön muutokset, sopimustuotantoon siirtyminen, huono kannattavuus, viljelijöiden jaksamisen ongelmat ja jatkajien puute tiloilla.

Tuotosseurannassa olevien tilojen keskimääräinen karjakoko jatkoi edelleen kasvuaan. Etelä-Pohjanmaalla keskimääräinen karjakoko oli 59,1 lehmää, ja koko Suomessa 52,5 lehmää. Keskikoon nousuun vaikuttivat investoineiden tilojen kasvu ja pienten karjojen poistuminen tuotosseurannasta. Tuotosseurantatiloista yli 100:n lehmän tiloja on 65 ja näistä 13 on yli 200 lehmän karjatiloja.

Eteläpohjalaisten tilojen virallinen keskituotos oli 10 605 EKM kiloa maitoa. Keskituotos nousi 46 EKM kiloa vuodesta 2020. Sen sijaan keskituotos laski 14 kiloa vuoden aikana eli lehmää kohti keskituotos oli 10 007 kiloa. Maidon keskimääräinen valkuaispitoisuus oli 3,54 prosenttia ja rasvapitoisuus 4,38 prosenttia.

Elossa olevien lehmien elinikäistuotos oli 22 636 kiloa (+ 343). Poistettujen elinikäistuotos sen sijaan nousi peräti 918 kiloa, 29 785 kiloon. Nousujohteinen oli myös maitotuotos elinpäivää kohden, se nousi 0,3 kiloa, 14,3 kiloon. Tulokseen vaikuttaa mm. hiehon poikimaikä ja määrä kuvaa lehmän elinikäistä kannattavuutta.

Etelä-Pohjanmaalla sijaitsi 22 luomumaitotilaa ja niiden keskituotos oli 9 681 kg/lehmä/vuosi. Energiakorjattuna maitona keskituotos on 10 043 kg/lehmä/vuosi. Maakuntamme luomutilat olivat koko maahan verrattuna keskimääräistä suurempia. Etelä-Pohjanmaan luomumaitotiloilla oli keskimäärin 86 lehmää, kun koko maassa luku on 69 lehmää.

Tuotosseurantaan kuuluvien tilojen ja lehmien osuus 2021

Tiloja

Tuotosseurannassa

Tuotoss.

Lehmiä /

yht. *)

tiloja **)

% tiloista

lehmät

Tila

Alajärvi

48

31

64,6

2 112

68.1

Alavus

38

28

73,7

1 727

61.7

Evijärvi

22

17

77,3

608

35.8

Ilmajoki

29

22

75,9

2 281

103.7

Isojoki

9

6

66,7

285

47.5

Isokyrö

12

11

91,7

633

57.5

Karijoki

11

10

90,9

389

38.9

Kauhajoki

60

44

73,3

2 348

53.4

Kauhava

68

55

80,9

3 148

57.2

Kuortane

20

13

65,0

1 165

89.6

Kurikka

91

70

76,9

5 951

85.0

Laihia

6

3

50,0

Alle 5 tuottajaa

Lappajärvi

14

8

57,1

369

46.1

Lapua

32

16

50,0

683

42.7

Seinäjoki

48

33

68,8

1 565

47.4

Soini

13

11

84,6

585

53.2

Teuva

16

9

56,3

522

58.0

Vimpeli

11

8

72,7

408

51.0

Ähtäri

13

9

69,2

675

75.0

Etelä-Pohjanmaa

561

404

72,0

25 609

63,4

*) Maidonlähettäjien lukumäärä 31.12.2021

**) Tuotosseurantaan kuuluneet tilat 31.12.2021

Maidontuotanto kunnittain 2021

Maidontuottajia *)

Muutos

Meijeriin lähetetty

v 2021

v 2020

v. 21 - 20

litraa v. 2021

litraa/tila

Alajärvi

48

54

-6

23 187 217

483 067

Alavus

38

46

-8

15 576 459

409 907

Evijärvi

22

22

0

7 735 164

351 598

Ilmajoki

29

29

0

23 626 517

814 707

Isojoki

9

10

-1

3 153 074

350 342

Isokyrö

12

12

0

5 424 427

452 036

Karijoki

11

11

0

4 461 227

405 566

Kauhajoki

60

65

-5

23 927 505

398 792

Kauhava

68

71

-3

32 892 375

483 711

Kuortane

20

22

-2

14 434 223

721 711

Kurikka

91

97

-6

59 460 241

653 409

Laihia

6

7

-1

1 994 514

332 419

Lappajärvi

14

17

-3

4 212 140

300 867

Lapua

32

35

-3

9 880 051

308 752

Seinäjoki

48

52

-4

24 901 067

518 772

Soini

13

15

-2

5 330 524

410 040

Teuva

16

16

0

9 194 596

574 662

Vimpeli

11

11

0

4 413 605

401 237

Ähtäri

13

13

0

8 531 406

656 262

Etelä-Pohjanmaa

561

605

-44

282 336 332

503 273

*) Maidonlähettäjiä 31.12

Keskituotokset kunnittain Etelä-Pohjanmaalla 2021

Karjoja

Tuotos- seurannassa tiloja %

Maito kg *

Valk % *

Rasva % *

Alajärvi

31

64,6

9 829

3,46

4,29

Alavus

28

73,7

10 114

3,47

4,21

Evijärvi

17

77,3

9 335

3,63

4,42

Ilmajoki

22

75,9

10 798

3,50

4,37

Isojoki

6

66,7

9 706

3,68

4,89

Isokyrö

11

91,7

9 157

3,57

4,47

Karijoki

10

90,9

9 693

3,66

4,68

Kauhajoki

44

73,3

9 517

3,60

4,43

Kauhava

55

80,9

9 647

3,57

4,42

Kuortane

13

65,0

10 073

3,51

4,38

Kurikka

70

76,9

10 256

3,49

4,33

Laihia

3

Alle 5 tuottajaa

Lappajärvi

8

57,1

9 946

3,74

4,60

Lapua

16

50,0

9 683

3,68

4,56

Seinäjoki

33

68,8

10 023

3,57

4,39

Soini

11

84,6

9 475

3,46

4,32

Teuva

9

56,3

9 997

3,59

4,45

Vimpeli

8

72,7

10 451

3,52

4,34

Ähtäri

9

69,2

11 169

3,56

4,31

EP 2021

404

72,0

10 007

3,54

4,38

Koko maa 2021

3755

10 073

3,58

4,36

* Tuotosseurannan tulokset ovat virallisten karjojen tuloksia.

Virallisia karjoja oli 309.

Keskituotoksen kehitys

Karjoja

Lehmiä/ karja

Maito kg

Valk. kg

Rasva kg

Valk %

Rasva%

EP 2021

404

59,1

10007*

354*

438*

3,54*

4,38*

EP 2020

434

56,1

10021*

353*

433*

3,53*

4,32*

EP 2019

471

55,2

9794*

344*

425*

3,52*

4,34*

EP 2018

509

52,4

9571*

331*

414*

3,46*

4,32*

EP 2017

542

50,3

9418*

326*

408*

3,46*

4,33*

EP 2016

583

46,9

9340*

333*

401*

3,45*

4,27*

EP 2015

614

44,7

9245*

320*

396*

3,46*

4,29*

EP 2014

652

42,4

8744

289

359

3,30

4,10

EP 2013

681

40,0

8654

285

257

3,29

4,13

EP 2010

837

32,5

8656

294

364

3,39

4,20

EP 2005

1178

24,7

8215

279

345

3,39

4,20

EP 2000

1670

19,3

7624

259

325

3,39

4,24

EP 1995

1999

15,1

6776

223

297

3,30

4,39

EP 1991

2037

14,0

6351

206

282

3,24

4,45

EP 1980

5453

4,40

EP 1970

4638

4,40

EP 1955

3514

4,40

EP 1945

2298

4,00

Koko maa 2021

3755

52,5

10073

361

439

3,58

4,36

Koko maa 2020

4000

50,5

10168

364

440

3,58

4,33

Koko maa 2019

4299

48,2

9937

355

431

3,57

4,34

Koko maa 2018

4670

45,6

9795

345

422

3,52

4,3

Koko maa 2017

5028

43,4

9675

339

416

3,50

4,30

Koko maa 2016

5410

41,5

9542

333

407

3,49

4,27

Koko maa 2015

5816

39,6

9438

330

404

3,5

4,28

Koko maa 2014

6180

37,5

9112

308

377

3,38

4,13

Koko maa 2013

6489

35,3

8958

301

371

3,36

4,14

Koko maa 2010

7830

29,2

8886

305

373

3,43

4,19

Koko maa 2005

10962

22,3

8427

288

354

3,41

4,20

Koko maa 2000

15208

17,8

7775

264

332

3,40

4,27

Koko maa 1995

19538

14,1

6923

228

303

3,30

4,37

Koko maa 1991

21433

12,8

6440

209

285

3,24

4,43

Koko maa 1980

5580

4,40

Koko maa 1970

4660

4,40

Koko maa 1955

3577

4,10

Koko maa 1945

2178

4,10

Tulokset ovat virallisten karjojen tuotoksia. Virallisia karjoja Etelä-Pohjanmaalla oli 2021 oli 309

2020 oli 323, 2019 oli 366, 2018 oli 392, 2017 oli 421, 2016 oli 472 ja 2015 oli 482

Lehmien terveys ja hedelmällisyys Etelä-Pohjanmaalla ja koko maassa

Karjoja

Lehmiä / karja

Solu- luku

Elo kg

Keski. poik. k.

Poik. vali

Syys poik. %

Siem. poik

Poisto %

Poisto ika v.

EP 2021

408

59,1

194

623

2,52

406

34

1,94

24

5,3

EP 2020

434

56,1

188

629

2,51

408

34

1,93

23

5,2

EP 2019

471

55,2

180

631

2,45

414

35

1,95

23

5,3

EP 2018

509

52,4

191

641

2,41

412

34

1,93

24

5,2

EP 2017

542

50,3

183

635

2,40

416

35

1,99

24

5,1

EP 2016

583

46,9

176

630

2,33

414

34

1,91

25

5,0

EP 2015

614

44,7

178

632

2,30

419

35

1,97

24

5,0

EP 2014

652

42,4

175

629

2,29

419

35

1,94

25

5,0

EP 2013

681

40,0

176

627

2,27

420

34

2,00

24

5,0

EP 2012

722

37,8

171

622

2,27

419

35

1,99

25

5,0

EP 2011

793

34,7

186

613

2,25

420

34

1,94

26

5,0

EP 2010

837

32,5

181

607

2,27

416

34

1,88

25

5,0

EP 2009

890

30,8

173

603

2,28

415

34

1,89

26

4,9

EP 2008

942

28,8

178

596

2,27

413

34

1,87

25

4,9

EP 2007

998

27,2

184

579

2,29

410

34

1,85

27

4,9

EP 2006

1091

25,8

182

570

2,31

408

34

1,86

27

4,9

EP 2005

1178

24,7

185

566

2,31

405

35

1,83

26

4,9

Koko maa 2021

3755

52,5

179

656

2,65

402

34

1,92

23

5,3

Koko maa 2020

4000

50,5

180

647

2,61

404

35

1,9

23

5,3

Koko maa 2019

4299

48,2

171

638

2,57

408

35

1,93

23

5,2

Koko maa 2018

4670

45,6

176

630

2,52

407

34

1,9

24

5,1

Koko maa 2017

5028

43,4

174

627

2,47

411

35

1,93

23

5,1

Koko maa 2016

5410

41,5

178

623

2,41

410

34

1,9

24

5,1

Koko maa 2015

5816

39,6

175

621

2,37

413

35

1,94

24

5,1

Koko maa 2014

6180

37,5

174

618

2,34

416

35

1,94

24

5,1

Koko maa 2013

6489

35,3

175

614

2,32

418

35

2,01

24

5,1

Koko maa 2012

6870

33,1

173

610

2,32

418

35

2,01

24

5,0

Koko maa 2011

7383

30,8

179

603

2,31

417

34

1,95

25

5,1

Koko maa 2010

7830

29,2

178

598

2,33

414

34

1,88

25

5,1

Koko maa 2009

8235

27,8

174

592

2,33

412

34

1,89

25

5,0

Koko maa 2008

8725

26,1

175

587

2,31

410

35

1,87

25

5,0

Koko maa 2007

9346

24,6

181

582

2,32

406

35

1,84

27

4,9

Koko maa 2006

10159

23,4

180

576

2,33

405

35

1,85

27

4,9

Koko maa 2005

10962

22,3

183

572

2,33

403

36

1,83

26

4,9