Lammas- ja vuohipalvelut

Vuonna 2019 palvelimme taas monipuolisesti lammas- ja vuohitiloja. Vuoden aikana saatiin alulle ProAgria Keskusten Liiton johtama Lampaiden tuotosseurannan ohjelmiston uudistusprojekti, kun lampaiden ja vuohien kantakirja ja jalostusrekisteri -hankkeen rahoitus varmistui kesällä. Lisätietoja hankkeen etenemisestä https://proagria.fi/hankkeet/lampaiden-ja-vuohien-kantakirja-ja-jalostusrekisteri-kare2020-13804 Vuoden 2020 ajan käytetään vielä vanhaa WebLammas ohjelmaa.

Koulutus ja sidosryhmäyhteistyötä vuonna 2019

  • Lammasklinikka etäkoulutuksia oli neljä.
  • Lammasmittaajien kalibrointipäiville osallistuttiin (Mikkeli ja Vöyri).
  • Valtakunnalliset lammaspäivillä oltiin myös mukana Porvoossa ja Torniossa.
  • Syksyllä lammasasiantuntijat kokoontuivat Tampereella.

Peruspalvelujemme lisäksi kehitimme uutta toimintaa tiloille. Luomulammastiloilla tuotettua villaa etsittiin alku vuodesta, kun pöytyäläinen yritys Myssyfarmi ilmoitti, että villasta on pulaa ja toivoi yhteistyötä. Lammasasiantuntijoiden kanssa kouluttauduimmekin villan lajitteluun. Tavoitteena on järjestää asiakkaille villan lajittelukoulututusta, kunhan rahoitus järjestyy. Koulutuspäivien sijaan on tehty asiakaskohtaista opastusta villa-asioissa.

Lammas- ja vuohipalveluiden työntekijät

  • Sini Sillanpää 60% työajalla
  • Milla Alanco-Ollqvist 80% työajalla josta Milla noin 25% Keskusten Liiton lammaskehitystyöt
  • Silja Alamikkotervo (hanketöissä apuna)

Hankkeista

Vuohitalouselinkeinoksi hankkeen toiminta jatkuin kesään 2019 asti. Toukokuussa pidettyyn päätösseminaariin saatiin luennoitsija Norjasta. Hankkeessa tuotettiin paljon materiaalia mm. pilotti tiloille tehtävien selvitysten avulla. Vuohituotannon aloittamisoppaassa on tiivispaketti vuohen maidon ja lihan tuotannosta. Materiaaleja kannattaa hyödyntää, ne löytyvät nettisivultamme: https://etela-pohjanmaa.proagria.fi/hankkeet/vuohitalous-elinkeinoksi-9559

Milla toimi ProAgrian edustajana Suomen Vuohiyhdistyksen hallituksessa.

Vuoden lopulla päättyneessä UHMA hankkeessa tehtiin muun muassa laidun laskuri jota voidaan hyödyntää jatkossa esimerkiksi lammastilojen laidunnuksen suunnittelussa. https://etela-pohjanmaa.proagria.fi/hankkeet/uhma-uhanalainen-maaseudun-luonto-hoitoon-yhteistyolla-hanke-6543

Hankkeen toiminta ja materiaalit 2016-2019 on koottu tarinakartalle: http://arcg.is/0y0T4K0

Päätimme keväällä hakea lammaskoulutushanketta yhteistyössä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun kanssa. Hankesuunnitelma saatiin tehtyä nopeasti ja hankealueeksi haettiin koko lammasneuvonta-aluetta. Pohjanmaan ely lähtenyt rahoittamaan hanketta, joten lopulta hankealueeksi muodostui Etelä-Pohjanmaa ja Keski-Suomi. Lammastalouden tuotannontekijät LaTu-hankkeen koulutukset aloitettiin heti marraskuussa lampaan ruokinta ja hyvinvointi teemoilla. Ruokinnasta saatiin käyntiin myös pienryhmäkoulutukset.