Kannattavuuskirjanpito

Kannattavuuskirjanpitotilojen määrä pysyi ennallaan.

Vuonna 2019 kannattavuuskirjanpitotilojen kokonaismäärää pysyi vakiintuneella tasolla n. 110 kannattavuuskirjanpitotilassa. Kannattavuuskirjanpitotilana maatila saa ilmaiseksi seikkaperäisen analyysin tuloksestaan ja taloudellisesta asemastaan. Tulevina vuosina tilamäärää pyritään kasvattamaan vähintään kymmenellä tilalla Etelä-Pohjanmaan alueella.