Rakennussuunnittelu

Rakennussuunnittelu työllisti vuoden aikana investointien myötä.

Rakennussuunnittelussa uusia hankkeita laitettiin vireille edellisten vuosien tahtiin. Rakentamisen tarvekartoituksien sekä laajennusinvestointien ja lämpökeskusten lisäksi vireille tuli uusien liha- ja lypsykarjanavettojen suunnittelutöitä.