Hallituksen näkökulma

ProAgria Etelä-Pohjanmaan hallituksen puheenjohtaja Maarit Noppa kokoaa alla yhteen vuotta 2019.

Yksi kausi hallituksen puheenjohtajuutta takana. Puheenjohtajan näkökulmasta ProaAgria Etelä-Pohjanmaan hallitus on toimiva, jäsenet ovat sitoutuneita, aktiivisia, keskustelevaisia, jokainen saa asiansa sanottua, toisaalta kriittisyyttä voisi toivoa lisää. Tiedonkulku toimii, toimitusjohtaja tuo asiat kokouspöytään valmisteltuina ja tietoa tulee viikoittain.

Jokaisessa kokouksessa esityslistalla on henkilöstöasioita. Monia työsuhteiden muutoksia, niitä muutetaan kokoaikaisiksi, lyhennetään työaikoja, alkaa uusia työsuhteita, joskus niitä päättyy. Tottakai noin 90 henkeä työllistävässä työyhteisössä tapahtuu, mutta tämä kuvaa työnantajan ja -tekijöiden joustavuutta. Elämäntilanteet ja työn kuva muuttuvat.

Alkuvuonna keskustelua aiheutti Reijo Karhisen raportti Uusi Alku, jossa hän peräänkuulutti tiiviimpää yhteistyötä koko maatalouden toimialalle. 500 miljoonan euron lisäys maatalouden yrittäjätuloon on mahdollinen. Tuottajalle pitää saada puolet kustannussäästöinä ja puolet markkinoilta. Karhinen kritisoi, herätteli ja haastoi asettamaan konkreettisesti omat tavoitteet maatalouden kannattavuuden parantamiseksi. ProAgrian tulee näkyä toimialan uudistajana. Neuvonnan on uudistuttava vastaamaan tämän päivän yrittäjien vaatimuksia, neuvonnan täytyy olla maatilayritysten johtamisen tuki ja kokemusten vaihto tilojen välillä on tärkeää. Johtohanke, maatalousyrityksen kokonaisvaltainen johtaminen ja monet eri teemoilla kokoontuvat pienryhmät vastaavat osaltaan näihin haasteisiin.

Viljelijäväestön lukumäärän ennustetaan vähenevän voimakkaasti, kilpailu asiakkaista tulee kiristymään. Meidän on keskityttävä siihen, minkä parhaiten osaamme ja jota pystymme kehittämään. Joistakin toimialoista on luovuttava. Salaojatiimimme on liiketoiminnan siirrolla siirretty Maveplan Oy:lle, josta ostimme osuuden. Siellä on osaamista heidän kehittämiseensä. (Käytännössä salaojatiimi työskentelee samassa paikassa kuin aiemminkin.)

Hallitus seuraa taloutta, toisinaan se keskusteluttaa enempi. Tiedämme, että tulostavoitteet voivat olla kovia, mutta myyntimahdollisuuksia on ja ne pitää saada muuttumaan tilauksiksi. Ja euroiksi.

Positiivista on, että uusia maatilajäseniä on 70 enemmän (yht. 1490) kuin vuotta aiemmin. Vaikka tilaluku vähenee, meidän alueella maatalous porskuttaa vahvana edelleen, siinä menossa meidän ProAgria on mukana.
Tämän sanoo järkikin, mutta ääneen sen sanoi valmentaja Jukka Jalonen 27.9.19 Johto-hankkeen päivässä:"Jos arvot ovat kohdallaan, menestytään. Jos ei, niin ei!"

Maarit Noppa

hallituksen puheenjohtaja