Toimintaympäristö 2019

Vuotta leimasivat ilmaston muutokseen liittyvät keskustelut maataloustuotannon eettisyydestä ja ympäristöystävällisyydestä.

Vuonna 2019 maatalouden toimintaympäristöä leimasivat ilmaston muutokseen liittyvät keskustelut maataloustuotannon eettisyydestä ja ympäristöystävällisyydestä. Maataloustuotteiden markkinat ovat kaksijakoiset lihan ja maidon kysynnän laskiessa Suomessa ja muissa kehittyneissä länsimaissa. Vastaavasti globaalisti lihan ja maidon kysyntä näyttää jatkavan lievää kasvua kehittyvien maiden siirtyessä vaurastumisen myötä käyttämään entistä enemmän eläinproteiinia. Hetkelliset vaihtelut sääilmiöissä sekä suurten valtioiden kauppaneuvottelujen aiheuttamat spekulaatiot tuovat epävarmuutta ja vaikeuttavat maatilayrittäjien pitkän tähtäimen suunnittelua. Loppuvuotta kohden nähtiin lisääntyvää aktiivisuutta maatalouden investointien suunnittelussa, mikä näkyi investointitukien haun ruuhkautumisena.