Tilipalvelut

Tilipalvelut ovat kasvattanee asiakasmääräänsä tasaisesti.

Tilipalvelut ovat kasvattaneet viime vuosina tasaisesti asiakasmäärää ja liikevaihtoa n. 15-20 % vuodessa. Maatila-asiakkaat ovat nyt alkaneet ottaa käyttöön sähköisiä taloushallintopalveluja, joissa ostolaskut tulevat suoraan verkkolaskuina tai skannauspalvelun kautta kirjanpito-ohjelmaan. Viljelijä käy oman käyttöliittymänsä kautta tarkastamassa ja hyväksymässä laskut maksuun. Suurilla maatilayrityksillä laskujen hallinnointi helpottuu merkittävästi, kun laskut eivät enää tulee kirjekuoressa kotiin. Vuoden 2019 aikana edelleen lisääntyivät maatilojen työtekijöiden palkanlaskenta sekä muut työnantajana toimimisen tuelle.

Vuonna 2019 rekrytoitiin 3 uutta asiantuntija yhden pitkäaikaisen työntekijän siirryttyä uusiin tehtäviin.