Maidontuotanto asiakastiloillamme

Vuonna 2019 maidon hinta oli vähän nousussa ja maakunnassa lisääntyi innostus investointeihin.

Toisaalta ilmastokeskustelu toi ainakin teoriassa uusia haasteita maidon- ja lihantuotannolle. Kesän rehusato oli kohtuullinen, mikä osaltaan parantaa kotieläintilojen kannattavuutta. Maidontuotantoon investoi 32 lypsykarjatilaa. Maidontuotannon investointeihin sai Etelä-Pohjanmaalla avustusta 32 lypsykarjatilaa. Lypsykarjanavettojen koko jatkoi kasvuaan ja keskikokoa kasvattaa pienten tilojen lopettaminen ja uusien navettojen entistä suurempi koko. Tyypillinen uusi navetta on usein yli sadan lehmän navetta, jossa lypsää kaksi lypsyrobottia.

Karjakoko tiloilla kasvaa nopeasti. Asiakastiloistamme jo yli 60 tilalla on yli 100 lehmää ja yli 200 lehmän karjoja on yli 10. Yli 100 lehmää oli 53 asiakastilalla. Tuotosseurantatilojen keskimääräinen karjakoko oli 53 lehmää.

Maitotilojen volyymiltaan kattavin palvelu on tuotosseuranta. Kotieläinasiantuntijamme auttavat tiloja tuotosseurannan käytännön työssä tarpeen mukaan. Esimerkiksi tekninen asiantuntijamme on apuna maitonäytteiden otossa lypsyrobotttitiloilla.

Eteläpohjalaisten maitotilojen virallinen (421 karjaa) keskituotos oli 9 418 kg maitoa/lehmä/vuosi, nousua edellisestä vuodesta 74 kg. Energiakorjattuna maitomäärä oli 9894 kg/lehmä/vuosi. Lehmien kestävyys onnousussa, mutta edelleen eteläpohjalaisissa karjoissa uudistetaan kolmannes lehmistä joka vuosi.

Uutena kiinnostavana tunnuslukuna on lehmän elinikänään tuottama maitomäärä/elinpäivä. Poistettujen lehmien maitotuotos oli viime vuonna 14,2 kg/elinpäivä. Tähän lukuun vaikuttaa myös hiehon poikimaikä ja se kuvaa lehmän elinikäistä kannattavuutta. Luomumaitotilojen, joita Etelä-Pohjanmaalla oli 22, keskituotos oli 8 885 kg/lehmä/vuosi. Luomutilat olivat keskimääräistä suurempia – niillä oli keskimäärin 85 lehmää.

Ruokintasuunnitelmia tehtiin vuoden aikana 317 tilalle eli 58 %:lle tuotosseurannan karjoista. Ruokinnanohjauksen avulla haetaan tilalle parasta taloudellista tulosta tilan omia rehuja täydentämällä ja karjan olosuhteet huomioiden.