Kotieläinrakennusten toiminnallinen suunnittelu

Navettakuva nettiin

Kotieläinrakennuksissa on keskitytty tilojen muutostöihin ja erilaisten kohteiden, kuten lihanautakasvattamoiden ja navettojen sisäisen toimivuuden kartoituksiin. Maatalousrakennuksiin on tehty tilannekartoituksia esim. robottien sijoitteluun navetoissa ja suunniteltu nuorkarjatiloja. Suunnittelua ovat työllistäneet myös eläinsuojailmoitusten päivitykset, ympäristöasioiden tarkastelut, lietesäiliöiden kattamiset ja jaloittelutarhat. Investointien alustavaa suunnittelua on tehty rehuvarastoille ja rehulaakasiiloille asfalttikenttineen. Varsinainen rakennussuunnittelu on lopetettu vuonna 2020.