Maitotilojen vuosi

Etätyötämalli on tullut jäädäkseen asiakastyöhön niin viljely-, talous- kuin kotieläinpalveluissa. Koulutukset toimivat pääasiassa verkossa ja asiakkaiden kanssa on jatkettu etäpalveluiden hyödyntämistä. Tässä on onnistuttu hyvin, sillä entuudestaan tuttujen asiakkaiden kanssa on ollut helppo pohtia suunnitelmia ja kehittämistä etäyhteyksien välityksellä.

Hieho nettiin
Maitotilojen toimintaympäristössä on tapahtunut suuri, pysyvä muutos, kun valiolaiset osuuskunnat aloittivat vuoden 2021 alusta siirtymisen sopimustuotantoon. Sopimustuotantoon liittyy hinnoittelumalli, joka perustuu tasaiseen kuukausittaiseen maitomäärään. Hinnoittelu tulee elämään maidon tuotannon, Valion jalostuskapasiteetin ja maitotuotteiden kysynnän mukaan. Monella tilalla lehmien keskituotoksen nousu jatkui muutoksista huolimatta, vaikka tiloilla on mahdollisuus valita strategiaksi tuotantokustannusten pienentäminen ilman, että tavoitellaan korkeinta mahdollista tuotosta. Sopimustuotantoon siirtyminen aiheutti monella tilalla investointisuunnitelmien jäädyttämisen. Valiolaiset osuuskunnat ilmoittivat myös, että vuoden 2021 alussa maito haetaan tiloilta, joilla on voimassa vastuullisuussopimus.

Monella tilalla maitosektorin muutokset nopeuttivat päätöstä luopua lehmistä. Toisaalta sopimustuotanto toi myös rajat eläinmäärän lisäämiselle. Tämä on johtanut lehmämäärän ja samalla teuraaksi kasvatettavien vasikoiden määrän laskuun. Emolehmätuotannon kasvu ei pysty korvaamaan lypsylehmien vähentymisestä johtuvaa vasikoiden määrän laskua. Viimeisten vuosien suuret investoinnit, jyrkkä kustannusten nousu ja tuottajahintojen paikallaan polkeminen ovat ajaneet osaa kotieläintiloista syöksykierteeseen.