Palvelut kotieläintiloille

Tehokas nurmi- ja kotieläintuotanto muodostaa pohjan kannattavalle maidon- ja lihantuotannolle.

Tilakoon kasvaessa tilan johtamisen ja valintojen merkitys korostuu. Taloudelliset ja toimivat investoinnit, ympäristön ja eläinten hyvinvoinnin huomioiminen ja yrittäjien jaksaminen ovat menestyvälle tilalle ominaista. Tehokas tuotanto on myös ilmaston kannalta paras vaihtoehto. Asiakkaanamme oli 600 maitotilaa, 201 lihanautatilaa, 46 lammas- tai vuohitilaa ja 33 hevostilaa.

ProAgria on tuonut asiantuntijapalveluita niin tilan johtamiseen ja kokonaisuuden hallintaan kuin tuotannon kehittämiseen. Palveluryhmän tilat käyttävät aktiivisesti ProAgrian palveluita. Yli 90 % maitotiloista käyttää jotakin ProAgrian palvelua. Nautatiloistakin yli 70 % oli asiakkaanamme. Asiakkaanamme oli 600 maitotilaa, 201 lihanautatilaa, 46 lammas- tai vuohitilaa ja 33 hevostilaa.

Ruokintasuunnitelmia tehtiin vuoden aikana 317 tilalle eli 58 %:lle tuotosseurannan karjoista. Ruokinnanohjauksen avulla haetaan tilalle parasta taloudellista tulosta tilan omia rehuja täydentämällä ja karjan olosuhteet huomioiden.