Salaojitus- ja mittauspalvelut

Palveluiden kysyntä jatkui vilkkaana.

Vuonna 2019 salaojasuunnitelmien kysyntä jatkui melko vilkkaana. Hyvät olosuhteet salaojitukselle jatkuivat pitkälle syksyyn. Märkä sadevuosi 2017 toi esiin runsaasti tarpeita tehdä uusia ja päivittää vanhoja salaojituksia. Tätä kysyntäruuhkaa purettiin edelleen kuluneen vuoden aikana. Salaojasuunnittelua tehtiin ProAgria Etelä-Pohjanmaan toimesta karkeasti hieman yli tuhannelle hehtaarille.

Turveaumojen mittauksessa menetimme töitä VAPO:n kilpailutettua aumamittauksensa. Yksityiset turveurakoitsijat luottivat edelleen ProAgrian palveluihin. Aumamittauksien määrä putosi puoleen verrattuna vuoteen 2018.