Naudanlihantuotanto

Nautatilat ovat aktiivisia palveluidemme käyttäjiä, sillä jotakin ProAgrian palvelua käytti 202 nautatilaa eli noin 75 % nautatiloista

Naudanlihantuotanto oli päätuotantosuunta 269 eteläpohjalaisella tilalla vuonna 2018. Nautatilojen määrä, määrä lisääntyi edellisestä vuodesta kolmella. Lisääntyminen johtui todennäköisesti maitotilojen lopettaessa ja siirtyessä naudanlihantuotantoon. Nautakarjainvestoinnit vähenivät edellisestä vuodesta kahdeksalla kappaleella. Tänä vuonna tukea myönnettiin kymmenelle nautatilalle yhteensä noin 2,4 milj. Puolet päätöksistä koskivat emolehmäkasvattamoja ja toinen puoli koostui nauta- ja vasikkakasvattamoista.

Naudanlihaa tuotettiin vuonna 2017 Suomessa lähes 87 miljoonaa kiloa. Määrä sisältää myös teurastukset maatiloilla. Luomunaudanlihaa tuotettiin 2,62 miljoonaa kiloa. Etelä-Pohjanmaalla naudanlihaa tuotettiin määrällisesti eniten. Lihanautoja oli Etelä-Pohjanmaalla 2017 vuoden lopulla 18 222kpl, joista luomulihanautoja oli 1021 kpl. Emolehmiä oli 2017 vuoden lopulla 5522 kpl, joista luomuemolehmiä 1773 kpl. Nautoja teurastettiin teurastamoissa 274 288 kappaletta. Sonnin keskimääräinen ruhopaino oli 346 kg ja hiehon 243 kg. Tuottajahinta oli keskimäärin sonneilla 3,50 €/kg (+3%) ja teurashiehoilla 3,25 €/kg teurasluokassa O2. Nautaa oli varastossa vuoden 2017 lopulla n. 3,2 milj. kiloa.

Etelä-Pohjanmaan Ely-keskus rahoitti vuosikertomusvuonna 10 lihakarjarakennusta, joista puolet oli emolehmäkasvattamoja ja loput joko nauta- tai vasikkakasvattamoita. Maidontuotannon vähentyminen näkyy ternivasikoiden määrän laskuna, mikä rajoittaa uusien kasvattamoiden tekemistä.