Omistajanvaihdospalvelut

Maatilojen sukupolven vaihdoksien määrä palasi vuoden 2018 luopumistuen loppumisen aiheuttaman ruuhkan jälkeen viime vuosien totuttuun määrään.

Omistajanvaihdokset. Maatilojen sukupolven vaihdoksien määrä palasi vuoden 2018 luopumistuen loppumisen aiheuttaman ruuhkan jälkeen viime vuosien totuttuun määrään. Vuonna 2018 oli viimeinen mahdollisuus hyödyntää luopumistukea sukupolvenvaihdoksen yhteydessä. Vuonna 2019 Etelä-Pohjanmaan ELY – keskus teki myönteisen aloittamistukipäätöksen 30 maatilalle, kun edellisenä vuonna aloittamistuki myönnettiin 51 maatilalle. ProAgria Etelä-Pohjanmaan toimesta aloittamistuen saaneita sukupolvenvaihdoksia tehtiin kaupanvahvistamiseen saakka 18 kappaletta. Näiden lisäksi ilman aloittamistukea tehtyjä tilakokonaisuuksien siirtoja seuraavalle sukupolvelle tehtiin 34 kappaletta. Lisäksi muita kaupanvahvistamisia tehtiin vuoden aikana n. 30 kpl. Edellä mainittuihin tapahtumiin liittyviä suunnitelmia sekä perhe ja perintöoikeudellisia asiakirjoja tehtiin noin 70 kappaletta.

Maatila-arviointeja, joissa tehdään maatilojen tai maatilan osien arviointeja ja arvon määrityksiä tehtiin viime vuonna vähän yli 30 kpl.

Yhtiöittämispalveluissa vuoden alusta oli kiireistä aikaa, kun identtisellä toimintamuodon muutoksella tehtävät yhtiöittämiset saivat vapautuksen varainsiirtoverosta. Lopulta vuoden aikana yhtiöitettiin osakeyhtiöiksi kymmenkunta maatilakokonaisuutta. Lisäksi vuoden aikana tehtiin hieman lähes 30 uutta yhtiöittämisselvitystä, joissa arvioidaan oman maatilan taloustilanteen kehitystä osakeyhtiönä verrattuna nykytilanteeseen perheviljelmänä.

ProAgrian yhtiöittämisselvityksessä voidaan yhtiön perustamissuunnitelmia viedä asteittain eteenpäin asiakkaan tilanteen mukaan. Selvityksen myötä tulee pureuduttua maatilan talouden kehittämisen kannalta olennaisiin asioihin ja saatu hyvää tietoa talouden suunnitteluun.

Vuoden 2019 saatiin päätökseen ELY – keskuksen rahoittama Onnistunut omistajanvaihdos-hanke. Hankkeen kohderyhmänä ovat tehokkaaseen toimintaan pyrkivät maatilat, joilla sukupolvenvaihdos on ajankohtainen lähitulevaisuudessa tai kauempana tulevaisuudessa.