Johtamisosaamisen kehittämistä

Yrityskoon kasvun myötä maatalousyrittäjän on siirryttävä käytännön tekijästä johtajan saappaisiin.

Johto-hankkeessa kehitämme maatalousyrittäjien kokonaisvaltaista johtamisosaamisesta ja sparraamme heitä laatimaan strategiaa ja viemään se käytännön toimiksi. Tavoitteena on maatalousyritysten kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden parantuminen. Tuomme maatalousyrittäjien käyttöön uusinta tietoa maatalousyritysten strategisesta johtamisesta ja suunnittelusta yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun (Kokonaisvaltaisella johtamisella kannattavuutta maidontuotantoon- hanke) ja ProAgria Keskusten Liiton kanssa.