Kotieläinpuolen hankkeet

Hanketoimintamme on ollut aktiivista myös vuonna 2019.

  • MaMa-hankkeessa keskityttiin ns. siirtymävaiheen lehmän ruokintaan ja hoitoon, jotta maidontuotantoa vähentävältä ketoosilta vältyttäisiin.
  • MaMa -hankkeen päättyessä loppuvuodesta saatiin hankerahoitus vasikoiden parantamiseen tähtäävään Vahvat vasikat hankkeeseen. Lehmää ruokittaessa, ruokitaan pötsimikrobistoa ja pötsin paremman toiminnan, erityisesti happaman pötsin ehkäisemiseen saatiin Pötsi kehittämishanke. Oikealla ruokinnalla saadaan maidontuotannon tehokkuutta ja kannattavuutta parantumaan
  • Digiluomu hanke keskittyi luomutilojen byrokratian helpottamiseen digitaalisuuden keinoin.
  • Vuohitalous Elinkeinoksi selvitti vuohitilojen tuotosseurantaa, jalostusta, ruokinnansuunnittelua ja omavalvontaa. Sen tuloksena saatiin toimintaohjeet vuohenmaidon tuottajille. Vuohenmaidolla on hyvä menekki.
  • ReTee hankkeessa keskityttiin nurmentäydennyskylvötekniikoiden vertailuun sekä nurmen täsmälannoitukseen lohkon sisäiset vaihtelut huomioiden.
  • Lammastalouden koulutushanke LATU -lammastalouden tuotantotekijät tarjoaa koulutusta lammastalouden kehittämiseen niin lampolassa kuin pellolla ja jalostuksessa.
  • Luomumaito -hankeessa kehitetään luomumaidontuotannon toimintamalleja ja luodaan luomumaitotiloille verkostoja ja hyviä käytäntöjä.