Liiketoiminnan kehittäminen

Luoma yhteiskuva nettiin

Asiakkuustiimeillä tilat saavat kokonaisvaltaisen palvelun

Otimme vuonna 2021 käyttöön asiakkuustiimit, joiden avulla olemme pystyneet parantamaan tuotantotuloksia asiakkaidemme tiloilla. Asiakkuustiimitoiminnassa asiakkaan ympärillä on useita asiantuntijoita tekemässä työtä tilan menestymiseksi. Esimerkiksi maitotilalla voimme antaa kokonaisvaltaista palvelua rehuntuotantoon, talouteen ja ruokintaan liittyvissä asioissa. Yhteistyö asiakkaan ja asiantuntijoiden välillä on sujunut hyvin ja olemme saaneet asiakkailta toimintatavasta hyvää palautetta. Tiimimäinen toimintatapa on ajankohtainen ja tarpeellinen, koska tilat sekä niiltä vaadittava tehokkuus ovat kasvaneet nopeasti. Jotta tuotanto olisi mahdollisimman kannattavaa, tilan tuotannon tulee olla kunnossa. Asiantuntijoidemme tiiminä antama apu on tuonut tilan tuotantoon uutta näkökulmaa ja voimaa. Tulemmekin laajentamaan toimintatapaa suuremmalle asiakaskunnalle vuoden 2022 aikana.

Korona-aikana uudet, digitaaliset välineet on otettu erittäin hyvin vastaan. Olemme hyödyntäneet asiakastyössä Teamsia, ja se on toiminut hyvin. Korona-ajan jälkeenkin pystymme yhä enemmän antamaan asiakkaille neuvontaa digitaalisten alustojen avulla, sillä se tehostaa niin asiakkaiden kuin asiantuntijoidenkin työajan käyttöä. Monikanavaisuus palvelun tuotannossa tulee kasvamaan, joten digitaaliset palvelut tulevat lisääntymään asiakaskäyntien sijaan - tilakäyntejä kuitenkaan unohtamatta.