Talousluvut

Tuloslaskelma

1 000 €20192018Erotus
Tuotot
Valtion määräraha6016038
Hanketoiminta599761-172
Muut avustukset
Palvelumaksut3 5603 674-114
Tuotot yhteensä4 7605 038-278
Kulut
Henkilöstökulut-3 501-3 462-39
Poistot-26-4115
Palvelutoiminnan kulut-205-26156
Muut kulut-1 279-1 30627
Kulut yhteensä-5 011-5 07059
Tuotto-/ kulujäämä-251-32-219
Varainhankinta134134
Sijoitustoiminta66-47113
Tuloverot-14-2410
Tilikauden yli-/alijäämä-6531-96

Tase

1 000 €20192018Erotus
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet815-7
Aineelliset hyödykkeet46451
Sijoitukset19916633
Pysyvät vastaavat yhteensä25322627
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset8701 438-568
Rahoitusarvopaperit2 4441 989455
Rahat ja pankkisaamiset444453-9
Vaihtuvat vastaavat yhteensä3 7583 880-122
Vastaavaa yhteensä4 0114 106-95
Vastattavaa
Oma pääoma
Sidotut rahastot31310
Vapaat rahastot47470
Edellisten tilikausien ylijäämä2 9632 93231
Tilikauden ylijäämä-6531-96
Oma pääoma yhteensä2 9763 041-65
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat75723
Muut lyhytaikaiset velat207238-31
Siirtovelat753755-2
Vieras pääoma yhteensä1 0351 065-30
Vastattavaa yhteensä4 0114 106-95