Kasvukausi 2021

Vuosi 2021 jatkoi erikoisten kasvukausien sarjaa. Lisäksi koronapandemia ei päättynyt, vaan jatkui aktiivisena.

Syysrypsia Alavudella nettiin

Kevät alkoi lupaavan aikaisessa vaiheessa, mutta toukokuun alun sateet ja kylmyys hidastivat kylvöjä oleellisesti. Jo kylvettyjä kasvustoja jouduttiin paikoin rikkomaan kuorettuman takia. Kylvöt venyivät monella toukokuun loppuun ja kesäkuun alkuun. Kesän kovat helteet heikensivät satoa ja lisäksi syyskesän sateet haittasivat paikallisesti puinteja. Parhaiten satoa tuottivat pellot, joiden multavuus on korkeampi ja maanrakenne kunnossa. Lämpösummaa kertyi helteiden myötä yli keskiarvon, mutta viljan satotasot jäivät alle keskimääräisen. Satojen alueelliset erot olivat suuria kesällä 2021. Kuluneen syksyn aikana kylvettiin runsaasti syysviljoja, joten jännitystä riittää myös talven olosuhteille.

Nurmen ensimmäinen sato oli hyvä. Toista satoa heikensi kuivuus ja korkeat lämpötilat. Syksyn nurmisadot muodostuivat kohtuullisiksi. Perunan satotasot olivat pääsääntöisesti keskimääräiset. Palkokasveista herne pärjäsi haastavissa olosuhteissa parhaiten. Herneen viljelyn voi sanoa vakiintuneen ja valkuaiskasvien viljelyn kiinnostavuuden lisääntyneen. Myös rypsin ja rapsin sekä monien erikoisempien kasvien viljely lisääntyi Etelä-Pohjanmaalla.

Luomutuotanto pysyi hyvin samankaltaisena kuin edellisinä vuosina Etelä-Pohjanmaalla. Saadut sadot olivat keskimääräistä heikommat johtuen haastavista sääolosuhteista. Hyviin satoihin päästiin luomussa varsinkin multavilla mailla, mutta alueelliset erot olivat hyvin suuria. Luomun ja tavanomaisen viljan hinnan ero oli ennätyksellisen pieni vuoden 2021 aikana.

Viljojen hinnat olivat syksyllä 2021 korkeat, mikä paransi satoa saaneiden viljatilojen kannattavuutta jonkin verran. Viljan laadulla ja määrällä on mahdollista nostaa entisestään viljasta saatavaa tulosta. Toisaalta yleiset kustannukset ja ostopanosten hinnat nousivat merkittävästi. Tämän seurauksena varsinkin kotieläintilojen taloudellinen tilanne heikkeni oleellisesti ja sen vaikutukset ovat varmasti nähtävissä viiveellä myös kasvintuotannossa.