Lampaanlihan tuotanto

Suomessa oli lampaita 1.5.2021 reilu 131 000, mikä on yli kuusi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Karitsoineiden uuhien määrä väheni reiluun 51 000. Suomessa on 1219 lammastilaa, joista Etelä-Pohjanmaalla sijaitsee 58, joissa on yhtensä noin 8500 lammasta.

Vuohitilojen määrä Suomessa on 130 ja vuohia näillä tiloilla on vajaa 6000. Tiloista 9 sijoittuu Etelä-Pohjanmaalle ja näissä on yhteensä 1200 vuohta. Alueellisia pienryhmäkokoontumisia on jatkettu maitotila-asiantuntijan vetäminä.

Lampaat laitumella nettiin

Etelä-Pohjanmaan lammasasiantuntijat hoitavat myös Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pohjanmaan alueen lammasneuvonnan. Tämä lisäksi keskuksestamme Milla Alanco-Ollqvist toimii Keskusten Liiton Kehitysasiantuntijana ja tekee 25 prosenttia työajastaan ProAgrian Lammaskehitystoimintaa.

Meillä tehdään lammaspalveluina tilakäyntejä, ruokinnan suunnittelua, eläinten välitystä ja ultraäänimittauksia. Lisäksi kehityskeskustelut ja investointeihin liittyvät selvitykset on tehty Neuvopalvelua hyödyntämällä.

Valtakunnallisesti vuoden lopulla otettiin käyttöön uudistettu NettiKatras-ohjelmisto, jossa on lampaiden ja vuohien kantakirjarekisteri ja tuotosseuranta. Käytöstä poistuivat WebLammas ja WebVuohi ohjelmistot. ProAgriassa lammasneuvontaa tehdään neljän keskuksen kautta, palvelut ovat tarjolla kaikille lammas- ja vuohitiloille.

Lammasasiatuntijoiden koulutukseen kuuluivat mm. lammasklinikat ja lammasmittaajien kalibrointipäivät. Etänä pidetyt valtakunnalliset lammasjalostuspäivät ovat onnistuneet mainiosti ja ne on toteutettu yhteistyössä LaTu-hankeen, JAMK:n, ProAgria Etelä-Pohjanmaan ja Sedun kanssa. Tiivistä yhteistyötä on tehty mm. Pohjanmaan lammasosuuskunnan ja alueen lammaskerhojen kanssa.

Erityisesti mainittakoon karitsanlihan tuottajahinnan nousu 14 prosentilla verrattuna vuoteen 2020. Keskimäärin tuottaja saa lihasta 4,37 euroa kilolta.

Lähde: https://stat.luke.fi/