Naudanlihantuotanto ja Nautasuomi yhteistyö

Nautojen määrä väheni Suomessa vajaalla prosentilla vuodessa. Nautoja oli 1.12.2021 vajaa 830 000. Emolehmien, sonnien ja hiehojen määrä kasvoi, kun taas lypsylehmien ja alle vuoden ikäisten määrä väheni. Nautatiloja oli noin 9 300. Emolehmiä oli Etelä-Pohjanmaalla 6038, ja koko maassa 62 007.

Urpu ja naudat nettiin

Sadot olivat osassa maata normaalia pienempiä ja siten monelle tilalle ei otettu sonneja kasvamaan samaa määrää kuin aikaisempina vuosina. Vuoden lopulla olikin vasikoista tarjontaa yllättäen enemmän kuin niiden tarvetta, vaikka moni maitotila lopetti vuonna 2021.

Etelä-Pohjanmaalla rehusato oli yleensä kuitenkin hyvä, mutta ruokintasuunnitelmissa on monilla ollut ongelmia, koska rehun laatu on ollut aiempaa huonompi. Emolehmä- ja lihanautatuotantosektoria puhutti vuonna 2021 uuden CAP-suunnitelman kommentointi sekä uusi EU:n nautapalkkio, joka tullaan hakemaan vuosittain vuodesta 2022 alkaen.

Nautasuomi yhteistyö

Nautasuomi yhteistyö koskettaa ProAgriaa, Atriaa ja Maitosuomea. Olemme jakaneet tietoutta yhteistyön tiivistämiseksi ja halumme kehittää tilojen strategioita ja liiketoimintaa talouspalveluilla. Pystymme kokoamaan tilan kehityksen kannalta oleelliset luvut Minun Maatilani Bisnes+:aan ja tilat pystyvät seuraamaan lukuja reaaliajassa. Meillä on mahdollisuudet vaikuttaa tuotekehitykseen ja tuotetietous
A-Rehun rehukomponenteista auttaa ymmärtämään ja kehittämään rehujen soveltuvuutta erilaisiin käytännön tilanteisiin tiloilla. Yhdessä pystymme viemään laajalla rintamalla eteenpäin mm. tuotosseurannan tärkeyttä ja eläinaineksen kehittämistä. ProAgriana olemme kaikessa puolueeton järjestö, joten ristiriitaa ei tule yhteistyön tekemisestä Nautasuomen kanssa. Yhteistyömuotona Maitosuomen alueen Maitostartit kokoavat organisaatiot yhteen ja tiedonjako onnistuu puolin ja toisin ajankohtaisista asioista keskustelemalla.

Konkreettisesti asiantuntijat ovat olleet täysillä mukana syksystä -21 lähtien nautatilojen valtuutusasiassa. Nautaeläintilojen valtuutukset erilaisiin palveluihin kuten Mtech Oy, Eläinten Terveys ETT ja teurastamolle on oltava tehtynä alkuvuonna 2022. Toisena kotieläinpuolen asiantuntijoita on työllistänyt Eläinten Hyvinvointikorvaus ja siellä toimenpiteen muuttuminen Hyvinvointisuunnitelmaksi.