Kasvintuotanto

Digitaalisuus, täsmäviljely, maankasvukunto, kasvintuotannon kate, kasvinravitsemus ja -suojelu nousivat 2021 vuonna vahvasti esiin asiakastyössä ja niiden painoarvo tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa.

Knuuttila Koivusalo nettiin

Vuosi 2021 oli erittäin haastava kasvukaudeltaan. Tästä syystä kasvustokäyntien kysyntä kasvoi edelleen ja käynneillä korostui varsinkin maan kasvukunnon parantaminen. Myös erilaiset kasvuston mittaukset ja kasvinsuojeluun liittyvät kasvustokäynnit lisääntyivät. Kasvustokäyntien kysyntää lisäsivät myös erilaiset hankkeet ja uudenlaisten lähtökohtien kartoittaminen viljelysuunnittelussa.

Eri hankkeiden pienryhmät kokoontuivat pelloille tarkastelemaan kasvustoa, maaperää sekä kasvinsuojelua ja kasvintuotantoa talouden näkökulmasta. Pienryhmät kehittävät alaa ja jakavat tietoa tehokkaasti, joten niiden toimintaa on tarkoitus laajentaa sekä huomioida talous kasvintuotannossa entistä paremmin.

Kasvintuotannon toimialayksikön asiakasmäärä on säilynyt hyvällä tasolla. Olemme edelleen pystyneet kasvattamaan markkinaosuutta tukihakuun ja viljelysuunnitteluun liittyvissä palveluissa. Lisäksi olemme kouluttaneet uusia asiantuntijoita ja antaneet kokeneemmille uusia välineitä tilojen kehittämiseksi. Tiimien moniammatillinen osaaminen on lisääntynyt ja olemme näin taanneet asiakkaillemme monipuolisen ja osaavan palvelun tilojen toiminnan kehittämiseksi. Olemme jatkaneet etäyhteyksien hyödyntämistä ja digitaalisuuden kehittämistä asiakastyössä. Näin olemme saavuttaneet myös työntehokkuutta lisääviä toimia varsinkin asiakkaille.