Talous, tilitoimisto ja johtaminen

Pro Agria tilitoimisto nettiin

Tilitoimisto

Maatiloihin erikoistuneille tilitoimistopalveluille oli kysyntää vuonna 2021. Tilitoimistopalveluiden liikevaihto jatkoi kasvuaan noin 10 prosenttia. Kirjanpitäjän rooli on sähköisen taloushallinnon myötä muuttunut. Konsultoinnille ja tuloksen analysoinnille on entistä enemmän kysyntää peruskirjanpitotyön lisäksi. Erilaiset tilinpäätösanalyysit tulevat jatkossa olemaan osa palvelupakettia sekä MVL-kirjanpidoissa että osakeyhtiömuotoisissa kirjanpidoissa. Tilinpäätösanalyysi on vuonna 2021 käyttöön otettu palvelu, joka täydentää tilinpäätöksistä saatavaa informaatiota. Tilinpäätösanalyysin avulla saadaan vertailutietoa muista saman tuotantosuunnan tiloista. Kirjanpitoasiakkaiksi pyritään jatkossa saamaan yhä useampi sukupolvenvaihdoksen tehnyt ja yhtiöitetty tila.

Kannattavuuskirjanpito

Kannattavuuskirjanpidon merkitys suomalaiselle maataloudelle on merkittävä. Kannattavuuskirjanpidosta saatavia tuloksia käytetään laajasti edunvalvonnassa ja vuonna 2021 muun muassa uuden ohjelmakauden tukineuvotteluissa. Kannattavuuskirjanpidosta saaduilla tuloksilla pystytään esimerkiksi näyttämään luotettavasti toteen, miten suuri merkitys maataloustuilla on suomalaisen maatalouden säilymiselle.

Etelä-Pohjanmaalla on noin 100 kannattavuuskirjanpitotilaa. Alueellamme sijaitsee merkittävä osa Suomen maatiloista, joten kannattavuuskirjanpitoon toivottaisiin tulevaisuudessa lisää tiloja. Kannattavuuskirjanpitotilana maatila saa ilmaiseksi tarkat tulosteet kannattavuudesta, talouden tunnusluvuista sekä vertailuraportin, jonka avulla voi omaa tulostaan verrata muihin saman tuotantosuunnan ja kokoluokan maatiloihin. Tämä auttaa tilaa omien kehittämiskohteiden havaitsemisessa ja toimii perustana myös muulle talousneuvonnalle.

Omistajanvaihdospalvelut

Omistajanvaihdospalveluiden kysyntä on hyvällä tasolla. Maatilojen omistajanvaihdospalveluiden kysyntä oli edellisvuosien tapaan suurta. Omistajanvaihdospalveluiden lisäksi kysyntää oli maatilojen yhtiöittämispalveluille. Yhtiöittäminen kiinnostaa erityisesti isoja kotieläintiloja, mutta myös isommilla kasvinviljelytiloilla yhtiöittämisselvityksiä tehtiin yhä enemmän.

ProAgria Kiinteistönvälitys Oy LKV aloitti toimintansa vuoden loppupuolella. ProAgria Etelä-Pohjanmaa on osakkaana yhtiössä ja omistajanvaihdosasiantuntijamme ovat tulevaisuudessa mukana kiinteistönvälitystoiminnassa. Kaksi omistajanvaihdosasiantuntijaa suoritti LKV-tutkinnon vuoden 2021 aikana. Kiinteistönvälitystoiminta aloitetaan vuonna 2022.

Talousasiantuntijapalvelut

Maatilojen taloustilanne heijastui investointien määrään. Kohonneet tuotantopanosten hinnat heikensivät kaikkien tuotantosuuntien kannattavuutta. Tämä heijastui suoraan tilojen investointihalukkuuteen. Maitotilojen investoinnit vähenivät selvästi myös Valion sopimustuotantoon siirtymisen myötä. Kaikkia rakennusinvestointeja jarrutti myös korkeat rakentamiskustannukset. Talousasiantuntijapalveluissa on painopiste siirtymässä enemmän talouden jatkuvaan seurantaan ja suunnitteluun, esimerkiksi budjetointiin. Talousasiantuntijat ovat mukana asiakkuustiimeissä tuoden asiakastilojen palveluun talousnäkökulman täydentämään tuotantonäkökulmaa. Talousvisio on uusi laskentatyökalumme, jolla onnistuu investointilaskelmien lisäksi edellisen vuoden analysointi tilinpäätösanalyysin avulla ja tulevaisuuden skenarointi.