Oulun Kalatalouskeskus

ProAgria Oulun yhteydessä toimiva Oulun Kalatalouskeskus on kalatalouden neuvonta- ja edistämisjärjestö, jonka toimialueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan sisävesialueet.

Vuodesta 1908 toimineen Oulun Kalatalouskeskuksen jäseninä on 107 kalastus- ja osakaskuntaa, viisi kalastusaluetta, seitsemän kalastusseuraa ja -kerhoa, yksi kalastajainseura ja yksi kalatalousyhteisö/yritys.

Oulun Kalatalouskeskus edistää kalavesien käyttöä ja hoitoa niiden tuottavuuden lisäämiseksi.

Sen tehtäviä ovat:

  • vesialueiden omistajien edunvalvonta ja neuvonta
  • uusien kalatalousalueiden kehttäminen
  • koulutustilaisuuksien järjestäminen ajankohtaisista aiheista
  • kalavesien sekä kala- ja rapukantojen hoidon ohjaus
  • kalavesien suojelu ja kunnostus, kalojen istutus ja tulosten seuranta
  • elinkeinokalatalouden neuvonta
  • kotimaisen kalan tuotekehitys, markkinointi ja kulutuksen lisääminen
  • vesistöjen hoito- ja käyttösuunnitelmien sekä kalatalousselvitysten teko ja lausuntojen antaminen
  • muut kalatalouden neuvonta- ja kehittämispalvelut