Biotalous

Biotalouden periaatteita edistetään maaseutu-, ympäristö- ja yritysneuvonnassa sekä hanketyössä.

Biotalous perustuu uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön. Pyrkimyksenä on jalostaa tuotteita lähellä raaka-aineiden lähteitä ja saada raaka-aineelle korkeampi jalostusarvo.

ProAgria Oulun monet hankkeet edistävät ympäristöviisaita keinoja, ravinnekiertoa sekä lähiruoan, lähijalostamisen ja luonnon kestävää käyttöä. Myös Neuvo 2020 -palveluilla on edistetty asiaa. Olemme osallistuneet aktiivisesti alueemme ilmastotiekartta- ja biotalouden kehityksen yhteistyöryhmiin. Alueiden merkitys biotaloudessa on suuri, koska biomassat saadaan metsistä, pelloilta ja vesistöistä. Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä ja innovatiivinen käyttö tuo ratkaisuja myös ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Yhteiskunnassamme on isona strategisena kokonaisuutena hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi. Biotalouteen kuuluu, että mahdollisimman puhtaiden teknologioiden avulla luonnonvaroja ja ravinteita käytetään ja kierrätetään tehokkaasti. Samalla huolehditaan luonnon monimuotoisuudesta. Biotaloudella voidaan lisätä Suomen oma-varaisuutta, vauhdittaa talouskasvua ja auttaa saavuttamaan hiilineutraalin yhteiskunnan. Työmme taustalla ovat Suomen kansallinen biotalousstrategia ja alueellemme laadittu Pohjois-Pohjanmaan biotalouden kehittämisstrategia.

Oulun Seudun BiotalousLeader -hanke saa jatkoa, kun vuoden 2020 aikana saatu päätös aloittaa kansainvälinen COOPID-hanke vuoden 2021 alussa.