Kotieläinpalvelut

Kotieläintilan kannattavuutta voi usein parantaa pieniä arjen asioita säätämällä. Yhdessä saamme enemmän irti tuotannostasi.

Maitotilat

Tuotosseurantaan kuului 83,6 prosenttia alueemme lehmistä - koko maassa 83,1 prosenttia. Tuotosseurannassa oli 565 karjaa, joiden määrä väheni 43:lla eli samalla tahdilla kuin edellisenä vuonna. Maidontuotannon lopettaminen, kannattavuuden heikentyminen ja väsymys johtivat karjanpidon lopettamiseen. Viralliset tulokset saatiin 480 karjalle. Tuotosseurannassa oli 27 210 lehmää, laskua 656 lehmän verran. Karjojen keskikoko jatkoi edelleen kasvuaan 2,3 lehmän tahtiin ja oli 46,7 lehmää karjaa kohti.

Tuotosseurantaan kuuluvat lehmät lypsivät 10 714 kiloa (EKM) maitoa, joka oli 270 kiloa edellisvuotta enemmän. Keskituotos nousi vuoden aikana 145 kiloa lehmää kohti ja oli nyt 10119 kiloa. Maito sisälsi 362 kiloa valkuaista (+ 10 kiloa) ja 437 kiloa rasvaa (+ 11 kiloa). Maidon valkuaispitoisuus oli 3,58 % (+0,06) ja rasvapitoisuus 4,32 % (+ 0,05). Maidon pitoisuudet paranivat vuoteen 2018 verrattuna.  Elossa olevien lehmien elinikäistuotos oli 23 858 kiloa (+ 806 kiloa) ja vuonna 2019 poistettujen lehmien 30 397 kiloa (+ 971 kiloa)

Vuoden 2019 aikana rehukustannukset tuotettua maitokiloa kohti laskivat 13,3 (15,2) senttiin/litra. Ostovälirehujen hintojen lasku ja laadukkaampi säilörehu ovat syitä rehukustannusten laskuun, mutta todennäköisesti myös oikealla ruokinnalla ja satsauksilla olosuhteisiin on saatu enemmän maitoa tuotettua rehukiloja kohti.

Hiehojen poikimaikä on laskenut alueellamme 25,2 kuukauteen. Vasikkakuolleisuus on 7,1 prosenttia, joka on samaa tasoa kuin edellisvuonna. Koko maassa vasikkakuolleisuus prosentti on 6,3. Nuorkarjan kehittämiseen on edelleen satsattava, jotta saamme kestäviä sekä hyvätuottoisia lehmiä.

Tuotosseurannan tilastot sisältävät vain niiden karjojen tiedot, joiden tulokset ovat virallisia eli tiloilla on toimittu Tuotosseurannan ohjesäännön mukaisesti.

Neuvo 2020 käyttöön pienryhmissä ja täsmäpalveluissa

Maitotila-asiantuntijat olivat mukana ohjaamassa MaitoLiideri-hankkeen pienryhmiä. Lisäksi tarjosimme asiakkaille Neuvot käyttöön -pienryhmiä. Neuvo 2020 -tukea tilat hyödynsivät pääasiassa eläinten hyvinvointitukiin liittyvien tukiehtojen pohdintaan, tilan sitoumusvalintojen tekemiseen ja uusiin täsmäpalveluihin. Neuvo Kilpailukyky -osiota hyödynnettiin innokkaasti tilojen toiminnan muutostilanteissa, kuten omistajanvaihdoksessa, tuotannon laajentamisessa tai luopumisessa sekä yritysmuodon muutoksessa.

Naudanliha- ja emolehmätilat

Naudanliha- ja emolehmätilojen palveluja kehitettiin asiantuntijoita kouluttaen ja perehdyttäen. Asiakasmäärä säilyi ennallaan. Tilat käyttivät ruokinnan- ja viljelysuunnittelu- sekä EU-tukineuvontapalveluja.

Neuvo 2020 -palveluina tilat hyödynsivät edelleen tukioptimointia, eläintuotannon aloittamisen mahdollisuuksien selvittämistä niin tavanomaisessa tuotannossa kuin luomussakin sekä täydentävien ehtojen neuvontaa.

Uudessa ProLiideri-hankkeessa on mukana alueemme lihanautatiloja. Hanke edistää johtamisosaamista, parantaa päätöksentekoa ja vastuullista yritystoimintaa sekä samalla yritysten kannattavuutta.

Lammastilat

Tutosseurantaan kuului 61 lammastilaa, joista 29 ProAgria Oulun alueelta, kahdeksan ProAgria Kainuusta ja 24 ProAgria Lapista. Muutamia uusia lammastiloja liittyi tuotosseurantaan.

Tuotosseurannan perusmaksu sisälsi puhelinneuvontaa sekä tiedotteita ja uutiskirjeitä lampureille. Puhdasrotuisten karitsoiden ultraäänimittauksia ja uuhien tiineystarkastuksia tehtiin vähemmän kuin aikaisemmin.

Lammastiloille tarjottiin apua liiketoiminnan suunnitteluun sekä tuotteiden ja markkinoinnin kehittämiseen. Lampureita on kannustettu hyödyntämään Neuvo 2020 -tukea kotieläin-, pelto- ja talousasioissa. Myös lammasasiantuntijamme sai Neuvo 2020 -oikeudet.