Hallituksen näkökulma

Koko järjestömme otti valtavan digiloikan, joka mahdollisti etätöiden sujuvan haltuunoton.

Vuosi 2020 oli erittäin haasteellinen koronavirusepidemian johdosta. Siitä huolimatta teimme hyvän taloudellisen tuloksen ja pystyimme vahvistamaan tasettamme. Koko neuvontajärjestö otti valtavan digiloikan, joka mahdollisti etätöiden sujuvan haltuunoton. Vaikka suuri osa tuloksesta tulikin kustannussäästöjen muodossa, kun matka- ja henkilöstökulut pienentyivät, todella suuri kiitos kuuluu henkilöstöllemme myynnin pysymisestä lähes edellisen vuoden tasolla.

Henkilöstökuluja alensi useiden rautaisten asiantuntijoiden eläköityminen, johon olimme varautuneet rekrytoimalla etupainoisesti hyviä asiantuntijoita. Asiantuntijamme ottivat sujuvasti haltuun etätyön tekemisen ja pystyivät näin auttamaan ja konsultoimaan asiakkaitamme. Kiitos kuuluu myös asiakkaillemme, jotka myös ovat ottaneet etäpalvelut ja asiantuntija-avun hyvin vastaan.

Vaikka ProAgria Oulu ei olekaan suurta voittoa tavoitteleva yhdistys, pitemmän päälle on tärkeää, että toiminta on taloudellisesti kannattavaa. Näin voimme kehittää toimintaamme ja vastata alueemme maatalouden ja maaseudun yhä vaativampiin tarpeisiin. Neuvonnan laatu onnistuttiin pitämään hyvällä tasolla, vaikka toimintatapoja jouduttiin muokkaamaan nopeasti.

Laadukkaita palveluja kehittyvien ja erikoistuvien tilojen tarpeisiin

Koronavirusepidemian varjossa hallitus on edelleen pohtinut ja työstänyt järjestömme roolia olla koko maaseudun kehittäjä, onhan missiomme olla maailman puhtaimman ja elinvoimaisimman maaseudun puolesta puhuja ja mahdollistaja. Maatilojen lukumäärä vähenee, kun samalla tilat kuitenkin kasvavat ja erikoistuvat. Näiden kehittyvien tilojen tarpeisiin huippuosaajiemme on kyettävä tarjoamaan laadukkaat asiantuntijapalvelut. ProAgria Oululla on lisäksi vahvasti toimivat Oulun Maa- ja kotitalousnaiset ja kalatalouskeskus. Olemme pitäneet niiden toimintaa erittäin tärkeänä koko maaseudun hyvinvoinnin kannalta.

Koronaepidemia on nostanut suomalaisen maatalouden ja ruontuotannon arvostusta samoin kuin koko maaseudun kiinnostavuutta asuinympäristönä ja paikkana työskennellä niin etänä kuin löytää toimeentulo vaikkapa yrittäjänä. Näen tässä ProAgrialle mahdollisuuden olla mukana rakentamassa mission mukaista puhdasta ja elinvoimaista maaseutua. Toivonkin koko organisaatiomme ottavan tämän mahdollisuuden tosissaan. Maaseutuyrittäjyydelle on nyt tilausta.

ProAgria Oulu on ollut eturintamassa koko järjestössä maatalouden ja koko maaseudun hyväksi tehtävässä työssä. Olemme hallinnoineet yksin ja olleet haluttu kumppani eri hankkeissa, joilla on tehty työtä maaseudun hyväksi. Maa- ja Kotitalousnaiset ja kalapuoli ovat tässä vahvasti mukana. Kiitänkin ProAgria Oulun koko hallintoa ja johtoa haastavan vuoden onnistuneesta läpiviemisestä.

Kiitän myös Oulun Talousseuran maataloussäätiötä tuesta, mitä se on myöntänyt vuosittain neuvonnalle, Maa- ja Kotitalousnaisille ja kalatalouskeskukselle. Tämä tuki on osaltaan turvannut maaseudun asukkaille koulutusta ja mielekästä tekemistä. Lisäksi säätiö on vuosittain jakanut stipendejä Oulun yliopiston opiskelijoille maatalouden ja maaseudun hyväksi tehtävään tutkimustyöhön.