Yrityspalvelut

Yrityspalvelumme on tarkoitettu erityisesti maaseudun yrityksille ja monialaisille maatiloille, jotka tarvitsevat asiantuntijan näkökulmaa yrityksen perustamiseen, kehittämiseen ja muutostilanteiden hallintaan.

Yrityspalvelujen käytössä oli keskimäärin ProAgria Oulun ja Oulun Maa- ja kotitalousnaisten neljän henkilön työpanos. Yritysasiantuntijoita tarvittiin myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoittamassa Avaimet yrittäjyyteen –hankkeessa, jossa järjestettiin erilaisia tapahtumia ja edistettiin sukupolvenvaihdoksia eri tilaisuuksien kautta. Hanketta tehtiin yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kanssa. ProAgria Oulu haki ja sai rahoituksen myös Tästä selvitään -hankkeeseen. Sen keskeisimpänä tavoitteena on tukea yrityksiä ja yrittäjiä koronakriisistä selviytymisessä.

Yrityspalvelumme henkilöt kokoontuivat säännöllisesti, analysoivat ja jakoivat kokemuksiaan asiakastyöstä keskenään. Useimmiten tapaamiset hoidettiin sähköisen kokousjärjestelmämme, Teamsin, avulla. Henkilöstön osaamista ylläpidettiin myös valtakunnallisilla koulutuksilla ja kokemusten vaihdolla. Koronakriisin vuoksi suurin osa tapaamisista ja tilaisuuksista vuonna 2020 toteutui Teamsin kautta.

Yhteistyö Maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijoiden kanssa oli myös keskeisessä roolissa yritysasiakkaidemme parhaaksi. Yhteistyötä on tehty myös muiden yrityspalveluita järjestävien tahojen kautta, mikä oli koronavuonna erilaista kuin normaalioloissa. Vielä alkuvuodesta yritysasiantuntijoita oli mukana muun muassa Maaseudun kasvufoorumi -tilaisuudessa Kalajoella.