Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

Maa- ja kotitalousnaiset ovat valtakunnallinen ruoan, maaseutumaiseman sekä yrityspalveluiden asiantuntijajärjestö sekä maaseutuhenkisten ihmisten suuri ja aktiivinen verkosto.

MKN Oulu 002

Oulun Maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijat tarjoavat asiantuntijapalveluita, neuvontaa ja koulutusta ruoan, ympäristön, maiseman, yrittäjyyden ja yhteisöllisyyden osa-alueilla. Asiantuntijamme toimivat useiden alueellisten kehittämishankkeiden vetäjinä, asiantuntijoina sekä verkostotoimijoina.

Visiomme on maistuva, monimuotoinen, kestävä ja elinvoimainen Suomi ja toimintamme tavoitteena on lisätä ihmisten hyvinvointia. Tarjoamme maatila- ja maaseutuyrittäjille kilpailukykyä ja kannattavuutta parantavia asiantuntijapalveluita, jotka tukeutuvat sekä omaan henkilöstöömme että muiden asiantuntijaorganisaatioiden osaamiseen.

Kiinnostaako jäsenyys Maa- ja kotitalousnaisissa?

Maa- ja kotitalousnaisiin voi kuulua liittymällä paikallisyhdistykseen tai suoraan alueelliseen piirikeskukseen. Yhdistysten toimintaa ovat muun muassa kurssit, retket ja tapahtumat sekä muu jäsenten toiveiden mukainen tekeminen. Yrittäjä voi liittyä yrittäjäjäseneksi, jolloin etuja saa Maa- ja kotitalousnaisten ja ProAgrian asiantuntijapalveluista.

Lue lisää toiminnastamme Oulun Maa- ja kotitalousnaisten kotisivuilta